LEDER

Et liv etter valget

«Alle valg har vinnere og tapere, men det viktigste nå er å sikre at innbyggerne vinner - uansett.»
leder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slo før helga fast at valget i Kvænangen kommune kan godkjennes. Departementet sier i vedtaket at det ikke legge til grunn at det er sannsynliggjort at et bestemt antall velgere ikke har avgitt stemme på grunn av feilen, og det kan dermed heller ikke anses sannsynliggjort at feilen har hatt innflytelse på fordelingen av mandater mellom listene.

På godt norsk betyr det at man ikke kan bevise til fulle at det var så mange kvænangsværinger som ikke fikk stemt at det kunne endret valgresultatet.

Noen vil si at det er en rar påstand, tatt i betraktining at det kun var en stemme som tippet resultatet. Imidlertid må man huske at det er mange faktorer som spiller inn. Hvilket parti tilhørte den som ikke fikk stemt? Og var det bare en? Hva om det var to, en fra Sp og en fra Ap. Det var i alle fall neppe slik at det var bråte av Senterparti-velgere som sto utenfor et stengt forhåndsvalglokale i Kvænangen med uforrettet sak.

En annen stor utfordring departementet måtte ta med i sin vurdering, er konsekvensen av å avvise valget. Det ville innebære omvalg, med alle de utfordringer og omkostninger det medfører.

Nå er altså saken opp og avgjort. Valgresultatet står, Arbeiderpartiet og Kvænangen Bygdeliste danner flertall og Sp, Høyre/Frp og SV må gå fra å være en opposisjonsgruppe i posisjon til en faktisk opposisjonsgruppering. Det kan være bra, all den tid man i større grad kan tydeliggjøre hvem som står for hva. De siste fire årene har nemlig ikke det vært bare-bare å forstå.

Jan Helge Jensen gikk langt i å antyde at det ville komme til å henge en skygge over valgresultatet om departementet gjorde akkurat det de nå har gjort. Det var en kommentar som den tidligere ordføreren burde spart seg for.

At det er skeptikere i Kvænangen som ikke fester lit til valget, og som mener departementet har gjort en stor feil er innlysende, men det hjelper ikke det politiske klimaet at en så framtrende lokalpolitikere også hevder at omvalg er eneste løsning.

Nå må Kvænangen se framover. Alle valg har vinnere og tapere, men det viktigste nå er å sikre at innbyggerne vinner - uansett. En slik seier skapes kun av både posisjon og opposisjon er kosntruktive og framsynte.