FRAMTID I NORD MENER:

Noe må gjøres med Pollfjell-krisa

«Det er alt for enkelt at Statens vegvesen skylder på entreprenøren for at de kom for sent i gang med utbedringa av Pollfjelltunnelen».

Vegvesenet kan like gjerne skylde på ungene til maskinføreren.

leder

Det er alt for enkelt at Statens vegvesen skylder på entreprenøren for at de kom for sent i gang med utbedringa av Pollfjelltunnelen. Øvervoll må gjerne spikke fliser, men til syvende og sist er det han som har ansvaret for prosjektet og for den greina han nå sitter og spikker av.

Selvsagt skulle entreprenøren vært på plass i august, men det nytter ikke å skylde på at denne var opptatt med andre prosjekter på Senja. Å flytte ansvaret slik nedover i systemet er helt feil. Da kan vegvesenet like gjerne skylde på ungene til maskinføreren på Senja, som kan ha forsinket pappaen med behov for noen ekstra sykedager.


– Ikke holdbart å stenge en hel kommune klokken 22.30

Innbyggere og næringslivet fortviler over det de mener er dårlig planlegging av tunnelprosjekt.


Ansvaret for forsinkelsene bærer vegvesenet, og de som må svare for dette er veieieren - Troms Fylkeskommune. Det er den som til syvende og sist bestemmer når man skal gjøre arbeid på tunnelene, og ikke minst hvor store ressurser man skal bevilge.

Nå må fylkeskommunen stille seg selv følgende spørsmål. Har den satt av nok penger til at dette kan gjøres effektivt nok? Er det god styring på prosjektet? Finnes det andre måter å lette byrden på befolkninga i Lyngen mens arbeidet pågår.


Det siste er vesentlig. Alle forstår at det er umulig å utbedre tunnelen på vinteren uten at det får trafikale følger. Og folket på begge sidene av tunnelen er nok ganske villige til å strekke seg langt for å få noe mer enn et sort hull å reise i. Samtidig er det fullt forståelig at Lyngens innbyggere og næringsliv er lite interessert i å være en øy på nettene, etter at fergene på Ullsfjorden og Lyngenfjorden har sluttet å gå.

Det er sikkert en uttalelse basert på erfaringer når Knut Øvervoll mener fylkeskommunen neppe vil betale for flere fergeavganger. Imidlertid er det en vesentlig faktor vegvesenet og fylkeskommunen må ta inn over seg.

Det er de som har somlet med å utbedre en elendig tunnel. Det er de som bærer ansvaret for forsinkelsene, ikke folket i Lyngen. I så måte er det de som må sikre gode løsninger mens de rydder i eget rot. Så får det være at det koster noe ekstra.