Ta ett steg tilbake og trekk pusten dypt

Leder i Framtid i Nord.

Man hensyntar en flåtegruppe som egentlig ikke hører hjemme på fjordene.

leder

Denne uka lanserte Nærings- og fiskeridepartementet nye hvalturismeforskrifter. Disse slår fast at det må være en minimum avstand mellom fiskende fartøyer og hvalturistbåter på om lag 370 meter. Driver du med dykking eller svømming blant hvalene, må avstanden til fiskebåter være minst 740 meter.

Forskriftene tok til å gjelde umiddelbart, og de har ikke uventet ført til reaksjoner. NHO Reiseliv mener de er at for strenge, og peker særlig på dykkerturismen som nå må holde seg syv fotballbaners lenge unna. Og avstanden gjelder i omkrets, altså kan den nærmest bli et stengsel for en hel fjord om båten ligger midtfjords og fisker.

Kravene er strenge, og det blir spennende å se hvordan Sjøfarts- og Fiskeridirektoratene eventuelt håndhever disse. Imidlertid er det på det rene at de som driver med dykkerturisme burde sett noe komme. Den siste tiden har det vært litt for mange hendelser ute på sjøen som involverer dykkende turister til at departementet kunne utsette ett lovverk mye lengre.

Problemet for departementet var at det valgte å ikke lytte verken til NHO eller aktørene på sjøen. Mye tyder på at de heller har vært lutter øre for fiskeflåten, og da den delen av flåten som i størst grad «plages» med turister omkring seg - snurperne.

Spørsmålet er imidlertid om det er å kalle for god fisk at man hensyntar en flåtegruppe som egentlig ikke hører hjemme på fjordene.

8. november åpnet Fiskeridirektoratet for å at alle fartøy, uavhengig av størrelse, kunne fiske innen fjordlinja i Kvænangen og på Reisafjorden. Siden da har store snurrevadbåter vært inne og gjort solide innhogg. Hva konsekvensen blir på sikt vil vise seg nokså snart, men det er å frykte at både sild, torsk og hval er borte på kort tid når denne effektive flåtegruppa slipper inn.

Den enkleste regelen for å unngå konflikt mellom fiskeflåten og turistnæringa vil være å la fjordlinja stå fast slik at den havgående flåten kunne forbli akkurat det.