FRAMTID I NORD MENER:

Bra det er en med muskler som flekser

Det er riktig og nødvendig at Equinor tar sin del av anvaret for klimaskiftet og har hårete mål for å redusere klimagassutslippene.

Alt tyder på at Equinor gjør et edruelig forsøk på holdningsendring.

leder

Med sine muskler og sine teknologiske fortrinn, bør selskapet stå i spissen for et skifte som monner.

Sammen med LO og NHO presenterte de mandag målet om å redusere utslippene ned mot 40 prosent de neste ti årene, før de viderefører veien mot nullutslipp for produksjonen påfølgende tiår. Det skal riktignok skje uten stans av olje- og gassproduksjonen, så får tiden vise om dette er ambisjoner som er mulig å gjennomføre i praksis, blant annet ved elektrifisering, lengre levetid av eksisterende felt og effektivisering.

Ingen forventer at miljøbevegelsen skal svare med trampeklapp, men alt tyder på at Equinor gjør et edruelig forsøk på holdningsendring. Forhåpentlig vil det ha smitteeffekt i bransjen - og andre sektorer. Flybransjen jobber med elektrifisering – og rederiforbundet er ifølge E24 på vei i samme retning.

Forutsetningen er naturligvis at Equinor nå bruker ressurser på å skape et skifte, kanskje langt tidligere enn produksjonen skulle tilsi. Det kan dreier seg om teknologiske nyvinninger på energifeltet, men kan også skje på grunn av endringer i marked og behov.

Parallelt vil det også være avgjørende for norsk velstand, at inntektene fra olje og gass erstattes av annen verdiskaping og et bevisst forbrukersamfunn som pusher både produksjon og bruk i riktig retning.

Utfordringen i dag er at energibehovet globalt øker på grunn av etterspørsel fra flere mennesker som er løftet ut av fattigdom – og den økningen løses for øyeblikket med nye kullkraftverk og metoder som vi ikke under noen omstendigheter ønsker.

Det er denne balansen politikerne må søke, for i det hele tatt å ha en sjanse til en fredelig overgang, der byrdene fordeles parallelt med en utfasing.