LEDER

Man er ordfører for alle

At dette er vanskelig for en KrF-politiker er ingen bombe.
leder

Det tok sin tid før ordføreren i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, ga Framtid i Nord svar på om han ville delta i Pride-paraden på Storslett, 6. juni i år. Og svaret ble det flere hadde forventet fra en KrF-politiker fra Nord-Troms. Albrigtsen takker – høflig – nei.

Ordførerens begrunnelse er at Pride har bindinger til organisasjonen Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Denne organisasjonen står for en politikk som KrF-politikeren Albrigtsen ikke kan stille seg bak. Det handler om åpne for surrogati, å fjerne sexskjøpsloven og innføring av det tredje kjønn.

At dette er vanskelig for en KrF-politiker er ingen bombe. Og at det på sett og vis er enda verre for en som nylig er valgt av en velgermasse som delvis består av konservative læstadianere, det er ingen overraskelse. I så måte ville det nok vært langt mer overraskende om Albrigtsen faktisk våget å stille i paraden. Det gjør han altså ikke.


Skal ordførerne delta på Nord-Troms Pride?

Se hvem som deltar på markeringen 6. juni.


Og da hjelper det dessverre lite at han i sitt svar til Framtid i Nord taler varmt om åpenhet, mangfold og toleranse. At dette er svært viktig, det er så innlysende at Albrigtsen burde latt være å skrive det når han i neste nu altså sier nei til å være nettopp det.

Ørjan Albrigtsen har vært politiker i en mannsalder, og han har spunnet på seg en så solid porsjon med erfaring at han inderlig vet at man kan støtte en sak, uten å være enig i alt omkring den. Som medlem av et KrF i regjering med FrP bør han vite svært mye om hva politikere må tåle av kamelsvelging. Dessverre velger han det som er minst konfronterende overfor sine velgere, heller enn å være det han selv skriver at Nord-Troms Pride er – åpen, mangfoldig og inkluderende.


«Det handler ikke bare om hvem man liker, men også om respekt og likeverd»

Ungdommene har engasjert seg i Nord-Troms Pride, og håper ordførerne i regionen også vil stille opp.


En ordfører er ordfører for alle deler av folket. Sitt KrF-medlemskap til tross, er han ordfører for Arbeiderparti- og Fremskrittspartivelgere. Han er ordfører for konservative kristne og humanetikere. Han er ordfører for de han er enig med, like mye som for de han er uenig med.

Det er å håpe at Ordføreren i Skjervøy innser at KrF-politikeren Ørjan Albrigtsen har tatt feil, slik at ikke Skjervøys homofile, bi- eller transseksuelle blir de eneste som ikke har sin ordfører til stede når Pride-toget går.