FRAMTID I NORD MENER:

Grepene man bare måtte ta

«At turistene selv ikke er fornøyd, det er like overraskende som mangelen på nordlys i juni.»
leder

Nyåret har gitt turistfiskenæringa et sett med nye regler å forholde seg til. Blant annet er det slutt på at turistene kan ta med seg tjue kilo renskåret filet ut av landet. Nå er det rund vekt som skal gjelde. Det innebærer at fiskerne må ta med seg også de delene av fisken de tidligere har slengt fra seg i fjæra.

At turistene selv ikke er fornøyd, det er like overraskende som mangelen på nordlys i juni. Men det er vår egen feil. Det er vi som har gjort gjestene våre bortskjemte.

Vi har, som de gode og naive menneskene vi er i dette landet, tenkt at skal vi få de hit så må de få kose seg med alt – absolutt alt – vi har. Rett nok har vi tatt betalt for leie av hus og båt, men den prisen er den samme om du får fisk eller ikke. Altså er selve kiloprisen for fisk egentlig lik null.

Enkelte turister åpner i høringsuttalelser fiskeridepartementet har hentet inn, for å innføre kilopris på fisken. Det er for så vidt ingen dum idé. Tvert om er det nokså smart, men det må ikke komme på bekostning av den nye tjuekilosgrensa.

Vi stiller svært strenge krav til våre profesjonelle fiskere. Det er krav til redskap, utstyr, minstemål og kvoter, alt for å sikre fiskeren og å passe på at vi forvalter havet på en bærekraftig måte. Slik må det være, men da kan vi ikke slippe turistene fri, bare fordi det behager dem.

Noen vil slutte å komme, og turistfiskenæringa vil nokså sikkert tape noen kroner over tid. Det er selvsagt synd, men det er ikke til å komme fra at næringa selv burde sett dette komme. De burde på egen hånd tatt større grep, og slik sikret seg fra slike «overraskelser» fra myndighetene.

Så blir det spennende å se hvordan myndighetene tenker å sikre at det som nå innføres, også overholdes. Og ett er på fiskecampene, der man har folk på jobb som kan pålegges oppsyn, men hva med alle villcamperne i bobil? Hvordan tenker man å holde kontroll på det fiskeriet?