Helt uakseptabelt!

Noe slikt ville aldri blitt godtatt for rutene mellom Tromsø og Harstad.

leder

Forrige uke står som et svart kapittel i den sjøbaserte kollektivtrafikken i Nord-Troms. I en hel uke kansellerte hurtigbåten «Brage» sine turer mellom Tromsø og Skjervøy. En gang forsøkte man, men så snudde man i Nord-Lenangen.

I samme perode la ferga «Reinøy» seg stadig i ro på grunn av uvær. Når så været løyet, fikk man trøbbel med hydraulikken om bord i den 31 år gamle båten, og i nær ett døgn var Arnøy og Laukøy igjen uten ferge. Og som om ikke det var nok, så fryser dieselen i tankene på den 15 år gamle lokalbåten «Kvænangen», og også den må ut av drift. Det siste skal ikke fartøyet ha skylda for. Den har nok sikkert noen år igjen, men det er kanskje på tide å planlegge fornyelse også der.

Verre er det for «Reinøy». At det i det hele tatt går så gamle ferger i norske samband, er beint ut en skam. At ikke Troms Fylkeskommune har stilt strengere krav til modernitet i sine anbud, vitner om mangel på forståelse og respekt for både befolkning og næringsliv, og for den enorme verdiskapninga som skjer på øyene i Skjervøy.

Også hurtigbåten «Brage» må tåle verbal juling. At den er innenfor anbudene, at den er flott og moderne i salongen og at den går fort nok, det hjelper ingen når den ligger en hel uke i Tromsø uten å klare å gjøre jobben den er satt til. Nå sier Norled og Troms Fylkestrafikk at det hele skyldes hensynet til passasjerene og at det vil bli for ukomfortabelt å passere Lyngen med «Brage» i stiv kuling. Båten tåler julinga den vil få, men ikke passasjerene som er i den. I så fall må fylkespolitikerne stille krav om at man skaffer materiell som sørger for bedre komfort i delvis sterk vind.

Det er ikke til å komme fra at en slik situasjon aldri ville blitt godtatt av noen om det skjedde på rutene mellom Tromsø og Harstad. Om de båtene lå en uke i ro, ville det blitt et ramaskrik uten sidestykke, og ekstramateriell ville vært på plass etter en dag. Når det gjelder nord, viste ikke daglig leder for Troms Fylkestrafikk en gang at båten hadde vært ute av drift en hel uke. Virkelighetsoppfatningen er altså diametralt ulik i hele saka.

Dette forteller oss at at det er på høy tid med en endring i oppfatningen, både blant byråkrater og politikere. Nok er mer enn nok, både til vanns og til lands.