Den vanskelige veien tilbake til normalen

leder

Barnehagene og skolene for de yngste har åpnet dørene. Foballen ruller forsiktig. De fleste butikkene har hevet sikkerhetsgitteret som i en tid har stengt for vinduene. Vi nærmer oss et samfunn i vater på ny. Likevel vil ikke det samfunnet vi kommer tilbake til være i nærheten av det vi forlot. Flere vil være arbeidsledige, flere bransjer rammes tungt, og reiseaktivitetet vil gå kraftig ned.

På grunn av de mange permitteringene er ledighetstallet det høyeste som har vært siden like etter andre verdenskrig. Håpet er selvsagt at så mange som mulig av de 430.000 arbeidsledige skal komme tilbake i jobb igjen, men mye tyder på at det langt fra blir alle.

Ifølge Eric Levitz-artikkelen «Ending Lockdowns Won’t Revive the Economy» i New York Intelligencer vil det selv med hjelp fra myndighetene ta mange år før man har gjenskapt alle de tusenvis av arbeidsplassene man har tapt i privat sektor. Årsaken er enkel. Det kommer til å handles, reises og satses mindre i perioden som kommer. Ikke bare her til lands, men over hele verden. Og uansett hvor mye samfunnet åpnes opp, kommer noen bransjer til å bli svært skadelidende.

Flyselskapene og Hurtigruten kommer selvsagt til å føle det, uansett hvilke smarte omstillingsgrep eierne gjør. I USA meldes det om at 95 prosent av flytrafikken er stoppet, ikke fordi de ikke får folk til å bemanne flyene, men fordi ingen flyr. Samme problem gjelder for hele turistindustrien. For vår region er dette tilnærmet katastrofe. De fem siste årene har virket som en endeløs opptur på denne fronten. Hvor lang tid det går før vi er tilbake der vi var, er det ingen gitt å spå akurat nå.

Isolasjonen og den sosiale distansen har vært krevende, så krevende at noen mener at «det må være nok nå», og at man ikke bør holde på til hele samfunnsøkonomien er lagt i grus. I Sverige har de som kjent valgt en totalt annen koronastrategi enn resten av Norden — noe som også har gitt diametralt annet utslag, sammenlignet med Norge, Danmark og Finland.

Det er selvsagt for tidlig å konkludere, men foreløpige tall er i alle fall nedslående for søta bror, med nesten 13 ganger så mange dødsfall som Norge. Riktignok har Sverige dobbelt så mange innbyggere, men uansett er forskjellen slående. Også økonomisk kommer Sverige dårligst ut av samtlige nordiske land. Åpne barer, restauranter, skoler og butikker til ingen effekt, altså.

Ropene om at «man burde åpnet opp raskere» er det med andre ord liten grunn til å lytte til.