LEDER:

Problemet med den foreslåtte nøkkelen er imidlertid at den fyller opp feil kasse

Man bør heller søke å gi mer til fylkeskommunene.

Oppdrettsnæringen kan bli pålagt en produksjonsavgift, på 40 øre per produsert kilo fisk. Problemet er at nesten alt av pengene går rett i statskassen.   Foto: Isabell Haug

leder

Det var rene julekvelden i oppdrettskommunene da Havbruksfondets midler ble fordelt første gangen. I Nord-Troms er det Skjervøy som har hatt grunn for å juble høyest, med utbetalinger på tett på 40 millioner ett år.

Havbruksfondet ble satt i drift i 2015, med den første utbetalinga året etter. Siden har det kommet penger hvert år, og mest annen hvert. Dette fordi fondet fylles opp av en prosentvis sats av hva sjømatnæringa betaler for å kjøpe seg mulighet for økt vekst, altså økt produksjon i havet.


Nord-Troms kan tape over 50 millioner fra Havbruksfondet

Fylkeskommunen reagerer, og Skjervøy-ordfører vil jobbe for mer midler til kommunene.


I forslaget til revidert statsbudsjett som ble lagt fram for to uker siden kom det imidlertid store endringer. Regjeringen ville ha en produksjonsavgift, 40 øre per produsert kilo, der pengene går til kommunene. Dernest foreslo man å endre Havbruksfondets fordelingsmodell til dels radikalt. I dag er nøkkelen 87,5 prosent til kommunene og 12,5 prosent til fylkeskommunene. De ga ved siste utbetaling ga 450 millioner kroner til kommunene og ni millioner kroner til fylkene.

Om Regjeringen får det som den foreslår, blir nøkkelen 75 prosent til staten og 25 prosent til kommunene og fylkeskommunene. Det har – ikke uventet – skapt reaksjoner. Imidlertid er det ikke bare de vante opponentene til regjeringen som har regaert. Statsminister Solberg og finansminister Sanner finner også krasse kritikere i eget parti, sågar i egen stortingsgruppe.

Høyres Kent Gudmundsen er blant de som har kritisert forslaget, og lovet at han vil forsøke å endre det innenfra eget parti. Det er godt. Rett nok bør man nok se på Havbruksfondet og fordelingen der. Det at fondets utbetalinger reguleres av næringas innbetalinger, som jo varierer veldig fra år til år, gjør hele ordninga for uforutsigbar. Sånn sett er produksjonsavgiften langt bedre. Problemet med den foreslåtte nøkkelen er imidlertid at den fyller opp feil kasse.

Å helle inn 75 prosent inn i statskassa er en smule overdrevet, all den tid vi – tross covid19 – fortsatt renner over av olje. Da bør man heller søke å gi mer til fylkeskommunene. Så lenge de eksisterer, bør de har midler til å være den regionale tilretteleggeren de er ment som. De bør ha penger til skoler, veier, tunneler og annen infrastruktur.

At Regjeringen Solberg egentlig ikke vil ha Fylkeskommuner er greit, men å avlive dem gjennom seigpining er unødvendig og ufint.


Gir midlertidig tillatelse på én ny lokalitet

Eirik Losnegaard Mevik (Ap) sier ordningen ivaretar både fiskeri og oppdrett i fjorden.