LEDER:

Det eneste som nytter for å få hele Nord-Troms ut av skapet, er hverdagspride

Historiens aller første Pride er over i Nord-Troms, og til tross for at covid-19 satte en betydelig demper på arrangementet, maktet arrangørene å skape et arrangement med stor betydning.

De legger bånd på noe av det viktigste for oss mennesker - kjærligheten.

leder

Bare det faktum at det har vært Pride i denne regionen var et vesentlig bidrag til å åpne opp samfunnene for de som fortsatt ikke våger å komme ut og fram. At dette ble forsterket av Pride-flagg ved alle rådhus i hele regionen, forsterket saken og betydningen.

Mange spør hvorfor det er nødvendig med en Pride-aksjon i et opplyst land som Norge i 2020. Svaret gir seg egentlig selv. Ett er å gå litt tettere på kommentarfeltene i sosiale medier. Der finner man fortsatt enkelte forsteinede sjeler som anser homofili som en vederstyggelighet og sågar en sykdom, tross at dette ble avviklet som en diagnostisert lidelse tilbake i 1990.

Dernest vet vi at det fortsatt sitter store og små gutter og jenter som skjuler sine legninger. De frykter reaksjoner fra familie, venner og menighet, å legger derfor bånd på noe av det viktigste for oss mennesker - kjærligheten.

Årets Pride ble annerledes enn først planlagt, men den har banet vei for en ny runde i 2021. Det er å håpe at man da kan sette enda mer fokus på to svært sentrale bevegelser i vår region som nok har mye å ta fatt i - den læstadianske bevegelsen og idrettsbevegelsen.

Dette er to svært sentrale støtter i regionen vår, og begge må kunne sies å ha en lang vei å gå. I idretten må man få bukt med den såkalte garderobekulturen og bruken av kjønnsfiendtlige utrop.

Blant læstadianerne handler det om å vise aksept for et annet levesett en den såkalte kjernefamilien. At dette rokker ved en av kjerneverdiene i menighetene er soleklart, og derfor er ikke dette en kamp man vinner gjennom et årlig Pride-arrangement.

Det eneste som nytter for å få absolutt hele Nord-Troms ut av skapet, er hverdags-Pride. Regionen må hver eneste dag, hele året, være åpen, raus og inkluderende. Klarer vi det, kan vi heve både regnbueflagget og det norske flagget på samme tid.