Covid-19 smurte oljekrana

Kuvendinger har hendt før, og de kan skje igjen.

leder

Koronakrisen og ny oljeskatt har paradoksalt nok gitt nytt liv til planene om ilandføring på Veidnes i Nordkapp, en løsning som kan gi store lokale ringvirkninger i forbindelse med utbyggingen av Johan Castberg og framtidige prosjekter i Nord-Norge og i Barentshavet. Det er godt nytt, men krever sannsynligvis en god porsjon tålmodighet og politisk kløkt.

Dette har tross alt vært feiret med flagg og brede smil tidligere. Desillusjonert har både politikere, næringsliv og lokalsamfunn sett håpet smuldre hen de siste syv årene, senest før jul da partnerskapet Equinor, Vår Energi og Petoro fastslo at det var for kostbart å bygge selv en nedskalert omlastingsterminal på Veidnes.

Det hører med til sjeldenhetene at politikerne bestrider en plan for utbygging og drift (PUD) basert på lokale ønsker om ringvirkninger, spesielt når lav oljepris tvinger fram billigere løsninger. Kryssende interesser mellom politikk og kapital ender sjelden med politisk seier.

Trusselen om å la oljen forbli på bunnen var luft for beslutningstakerne, i tråd med at distriktspolitikk har like høy status som sjarkromantikk der beslutningene tas. Vi skal heller ikke være for høy og mørk i nord: Spredt bosetting ser ut til å betraktes som en blanding av luksus og anakronisme, selv for fylkesrådet i Troms og Finnmark.

Det måtte et global krise til for å endre denne livsanskuelsen, en krise som krever at politikerne må sveive i gang prosjekter som ivaretar aktivitetsnivå i en rekke bransjer. Akkurat denne bransjepakken med skattelette er ikke bare til næringen som brødfør framtida i form av olje- og pensjonsfondet, men handler også om fagmiljøet som utpekes som løsningen på det grønne skiftet.

Hvor utsiktstårnet står har enorm betydning: På Stortinget har SV jobbet frenetisk mot oljeskatten, mens SV-ordfører Jan Olsen på Nordkapp representerer et samfunn som føler seg bønnhørt. Samtidig må man ikke senke guarden. Denne beslutningen lyder nær identisk med den vi fikk servert i 2013. Kuvendinger har hendt før, og de kan skje igjen.

Like fullt er optimismen tilbake. Det er viktig at ringvirkningene i nord er en del av utbyggingsplanen for olje- og gass i nord. Det er avgjørende for legitimiteten, samtidig som forventningen må være at man opprettholder trykket for å finne nye og mer miljøvennlige energiløsninger.