Leder:

Hva er egentlig problemet?

For mange er kjøring og mekking langt mer spennende enn fotball og ski.

leder

Forrige uke skrev vi om bonden John Edvin Johansen fra Straumfjordbotn i Nordreisa. Johansen opplevde å finne sankegrinda i Rongadalen ødelagt, og rundt den var det tydelige spor etter ATV-er. For Johansen, som kort tid tidligere hadde snakka til ungdom på ATV, var det enkelt å trekke konklusjonene.

Lensmann i Nord-Troms, Ole Johan Skogmo, sier i samme avis at Nordreisa ikke har et ATV-problem. Og han har nokså sikkert rett. Selvsagt vil Johansen si noe annet, men en hendelse gir ikke et allment problem.

Imidlertid er det ingen tvil om at skille er nokså utydelig mellom et problem og et ikke-problem. For hvor mange gjerder må kjøres i stykker for man har et samfunnsproblem. Hvor mye tullkjøring må foregå før det offentlige sier at nå, nå har vi et problem.

I andre enden kan man lett snu det hele. Hva er egentlig problemet? Det er jo ikke et problem at det kjøres med ATV. Problemet oppstår når man kjører på steder og måter som ikke er tillatt eller som er til sjenanse for samfunnet.

Det er lett å forstå populariteten til disse kjøretøyene. De er robuste, stødige, anvendelige og ikke minst, de kan - i motsetning til sine søskenbarn tohjulsmotorsyklene - benyttes hele året. Problemet er imidlertid at det er så anvendelige at det kan ta seg fram over alt. Og om du først har noe som kan komme seg fram nærmest over alt - da er det uhyre fristene å teste det.

Samfunnets oppgave er todelt. Først og fremst å innprente gode holdninger både om trafikkregler og naturvern, slik at kunnskapen sitter innprentet i når fristelsene herjer. Dernest å tilrettelegge i så stor grad som mulig for steder der motorinteressert ungdom kan få både kjøre og mekke.

Vi bor i en region der primærnæringer tradisjonelt har stått sentralt. I disse næringene er motorer, enten det er til lands eller vanns, sentrale. For mange er kjøring og mekking langt mer spennende enn fotball og ski. Det er også den sannsynlige yrkesveien for mange. I så måte er det minst like mye i samfunnets interesse å gi disse ungdommene gode areaner for både trivsel og læring. Vi skulle strengt tatt ha plass nok.