Også rovdyr behøver noen til å tale deres sak

WWF har muskler til å gjøre noe med plastproblematikken, mener redaktør Kjetil M. Skog.

TO SIDER: At WWF og Sp er rivende uenige i rovdyrpolitikken er ikke nok til at man bør boiotte årets TV-aksjon, mener redaktør Kjetil M. Skog, som minner om at også rovdyr behøver talspersoner.   Foto: John Erik Rakknes

Også rovdyr behøver noen som kan tale deres sak.

leder

Det ligger et teppe av ironi over Lyngen i disse dager. Det la seg der da tre glade, sommerkledte herremenn fra det lokale Senterpartiet, anført av en sommerhattkledt ordfører, gikk smilende ut og erklærte at de vil boikotte årets TV-aksjon.

F.v.: Varaordfører Jan A. Rydningen, ordfører Dan-Håvard Johnsen og leder for Lyngen Sp, Øystein Fossmo.  Foto: Marius Hoe

Partiet mener de ikke kan være med på å samle inn penger til WWF. – Det er ikke forenelig med vår politikk at rovdyr skal herje fritt på gårdsplassene, uttalte de sommerbrune herrene. I en slik uttalelse er det implisitt at WWF vil just det, at rovdyr skal herje på gårdsplasser. Det er en drøy påstand fra en ordfører, en varaordfører og en lokallagsleder. Eller, for ordens skyld - ordføreren lot denne gangen de to andre snakke på vegne av partiet.

Likevel er han der, politikeren som har kommet til topps nettopp gjennom å samle meningsmotstandere rundt seg. Politikere fra KrF, Sp, Høyre og Frp stilte seg bak ham da ordfører skulle velges. Det er partier viss politikk stedvis spriker som staur. Da sa ikke Sp-lederen noe om uspiselige, politiske holdninger. Nå derimot er én del av en gigantisk organisasjons politiske holdning nok til å ville boikotte en ellers meget god sak, å bekjempe et av verdens største forurensingsproblemer.

Verdens Naturfond eller World Wildlife Found – WWF – er en verdensomspennende organisasjon som har som mål å stanse alle naturødeleggelser. Den jobber også for artsmangfold, noe som innebærer at også rovdyr skal vernes. Den har dermed stått på blant annet ulvens side når bondeorganisasjonene har krevd uttak. Akkurat det må Senterpartiet gjerne være uenig i, men det er det som er politikk. Også rovdyr behøver noen som kan tale deres sak. Det skal ikke være en enkel sak å ta ut dyr, enten de har klover eller klør, horn eller huggtenner.


Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som senker terskelen for å felle ulv. Useriøst og ren populisme, mener både SV og Venstre.


Likevel vil Senterpartiet heller gi pengene til Rivers Global. Dette er en to år gammel organisasjon, uten ansatte, som retter fokus på mellom-Amerika, sør-Amerika, Afrika, øst-Europa og ikke minst sørøst-Asia. Målsetningene til organisasjonen er det lite å si på, men hva de har utrettet vet man mindre om. Man vet heller ikke hvorvidt en slik organisasjon er kapabel til å ta imot så mye penger som en norsk TV-aksjon potensielt kan gi.


Ulvemotstandere i stormarkering foran Stortinget: – Nok er nok

Ulvemotstandere fra hele landet har fått nok av regjeringens politikk. Tirsdag samlet flere tusen av dem seg foran Stortinget.


Også WWF retter fokus mot nettopp sørøst-Asia. I så måte kan man si at pengene går til stort samme formål. Med WWF får man en organisasjon som har kraft og styrke til å gjøre det den har til mål. Det har for så vidt Sp fått merke såpass på partikroppen at de altså velger å ville bruke årets TV-aksjon for å svekke sin motstander. At bonden Fossmo vil boikotte WWF er helt greit, men at han som Sp-leder bruker sin posisjon til å forhindre andre å støtte organisasjonen, det er en mer ugrei måte å drive politikk på.