Et problem som må bekjempes

Unge mennesker i tidligere "rene" miljøer har begynt å bruke narkotika. Det må samfunnet ta på alvor.

Reelt sett er det ingenting som tyder på at bruken av narkotika har gått tilbake.

leder

Framtid i Nord har den senere tid fått tips fra publikum om økende narkotikabruk. Påstandene er at narkotiske rusmidler er stadig mer vanlig på ordinære fester. Påstanden blir imidlertid tilbakevist av lensmannen i Nord-Troms, Ole-Johan Skogmo. Politisjefen begrunner dette med innsatsen fra politiet, kombinert med svakere tilgang på hasj som følge av coronakrisen.

Imidlertid er Skogmo bekymret fordi det er en del unge mennesker, fra miljøer som tidligere ikke har vært kjent som arnested for narkotikamisbruk, som er tatt. Disse er tatt med stoffer som amfetamin, kokain og ecstacy. Likefullt avviser altså politilederen at det er blitt mer vanlig med narkotika på fest, og kaller det en myte framsatt av enkelte som vil rettferdiggjøre eget forbruk.

Det siste kan muligens være en plausibel årsak. Likevel framstår lensmannens uttalelser som underlig, sett i lys av de faktiske tallene. I 2018 hadde man 49 narkotikarelaterte saker i Nordreisa alene. Året etter var dette tallet redusert til 27, mens så langt i år er det kun fem saker. Av rettsdokumentene har Framtid i Nord kommet til at det all hovedsak dreier seg om mindre saker, som brukerbeslag. De store fiskene – dealerne – har altså unsluppet politiets garn.

Reduksjonen er gledelig, men det er kun isolert sett. For reelt sett er det ingenting som tyder på at bruken av narkotika i Nordreisa har gått tilbake. Tvert får media altså signaler om at bruken er økende. I så fall stemmer ikke Skogmos kart med terrenget. Om dette i så fall skyldes politiets prioriteringer eller skurkenes evner til å unngå lovens lange arm, det vites ikke.

Mange mener norsk narkotikapolitikk er feilslått, og peker på at man framfor å straffe brukerne heller bør bruke ressurser på å hjelpe dem. Det er en viktig debatt, men den må ikke ta vekk fokuset fra det som later til å være et eskalerende problem – at unge mennesker i tidligere «rene» miljøer har begynt å bruke narkotika. Dette problemet må samfunnet, anført av politiet, ta på alvor og bekjempe.

En måte er å advare foreldre, og samfunnet som sådan. En annen måte er å stoppe de store haiene, de som selger stoffene. Det må bli en prioritert oppgave.