Hvem styrer Nord-Troms i 2040?

Vi må gi ungdommen gode arenaer å trene på.

Spørsmålet er om vi gir ungdommen gode arenaer å trene på.

leder

Det er langt fra enkelt å gi noe godt svar på akkurat det spørsmålet. Det er selvsagt avhengig av hvordan Nord-Troms ser ut, politisk, hvem som eventuelt bor her og hvem som engasjerer seg i politikken. Imidlertid er det et relevant og interessant spørsmål flere burde stille seg.

Stiller du samme spørsmålet med Norge som mål, er svaret langt enklere. Det er ikke alt for vanskelig å se hvem innenfor de ulike ungdomspartiene som tegner til å klyve oppover i partiapparatene. Ta Venstres Sveinung Rotevatn, for eksempel. For ikke alt for mange år siden en tydelig leder i Unge Venstre – i dag statsråd og på god vei inn i partiets ledergruppe.

Grunnene er nok mange til at nettopp Rotevatn er der han er. Eget initiativ spiller naturligvis hovedrollen, men også like mye at der har vært noen rundt ham som har bakket ham opp. Folk som har støttet ham, gitt konstruktive tilbakemeldinger og nødvendig kritikk. Noen har sett ham, og hva som bor i ham.

Spørsmålet er om vi i Nord-Troms ser våre politiske talenter. Og om vi ser dem, følger vi dem tilstrekkelig opp? At det tidvis dukker fram talenter, er hevet over enhver tvil, men spørsmålet er om vi gir ungdommen gode arenaer å trene på. Knapt noen politiske partier har egne lokallag på kommunenivå. Det betyr at ungdom med politisk interesse må starte sitt politisk liv blant voksne. De får knapt trent på retorikk og politisk spill før de skal møte den voksne verden.

Det betyr at de politikerne som er i virksomhet i regionen i dag har en ekstra stor utfordring. Ikke bare må de ivareta som egen politiske interesse, men de må også sørge for at de fora og arenaer de er på er så tilgjengelige for unge som overhodet mulig. De må vanne alle spirer, også politiske meningsmotstandere, på en slik måte at regionen får nye kandidater å løfte fram.

Ekstra viktig er det også å gi disse så mye selvtillit og ballast at de både vil og kan lykkes som våre stemmer også utenfor regionen. Nord-Troms trenger flere politikere på høyere nivåer, og den jobben må gjøres fra bunnen av på hjemmebane.