Nå har dere hørt hva vi mener

Å kutte flatt i alle fergeruter er uaktuelt.

I all hovedsak har man vært entydig fortvilet over forslaget.

leder

Tilbakemeldingene er entydige og klare. De foreslått kuttene i ferge- og hurtigbåtrutene som Troms Fylkestrafikk hadde sendt ut på hørt er både sett, hørt og svart. Og svaret er et høyt og tydelig nei. Å kutte flatt i alle fergeruter er uaktuelt.

Dette er selvsagt ikke overraskende. Hver eneste kommune med ferge- og hurtigbåttilbud vil gjøre svært mye for å sikre at de beholder de tilbudene som er. I mange kommuner er jo problematikken jo ikke at man har ruter man ikke trenger, men heller at man trenger flere ruter. Mange steder er tilbudene skåret ned til et absolutt mimium av hva som går før det tipper over i avvikling.

Hurtigbåttilbudet i Kvænangen er et slikt. Om man tar en av to turer, da er det ikke nok igjen til at noen kan bli der. Butikkeierne på Spildra sier klart fra at de ikke kan drive videre om de ikke har to avganger i uka til varetransport.


Kan ikke drifte butikken om båten tas bort

– Jeg tror butikken ryker, sier spildraværingen.


Framtid i Nord har på lederplass kritisert for måten kuttforslaget ble fremmet på, at man la fram et forslag om kutt i alle ruter - overalt. Vår påstand var at det ville lede til en debatt der kommunene kranglet om hvem som trengte det mest - og verre - hvem man mente trengte det minst. Debatten har, med noen unntak, styrt klar av slike skjær. Noen rop om at «vi trenger det mer enn, fordi», har det vært, men i all hovedsak har man vært entydig fortvilet over forslaget og måten det kom på.

Nå tyder alt på at forslaget fra Troms Fylkestrafikk faller. Det betyr imidlertid ikke at man skal puste ut. Kommunene har fått et solid varsko om hva som er i vente når budsjettene skal legges.

Da vil det nokså sikkert komme nye forslag til kutt, men forhåpentligvis på en langt mer begrunnet og gjennomtenkt måte en å panisk kutte overalt. Da har forhåpentligvis Fylkesrådet sørget for å ta bevisbyrden for hvorfor de mener man kan kutte der og der, slik at det kan være opp til kommunen - enkeltvis og alene - å argumentere mot på et saklig vis.

Det blir neppe særlig pent, det heller, men det blir i alle fall betydelig mer ryddig enn det vi har sett de siste ukene.


Karlsen (Frp): – Vi kan ikke være med på sentraliseringen som nå foregår

Raser mot fylkesrådets foreslåtte kutt i kollektivtrafikken.