FRAMTID I NORD MENER:

... Og ikke nok med det

«Vi skal ikke trenge å vente på tur, for vi har hele tiden noe stående i køa.»

De kan ikke kjøre rundt, livende redde for å få en kjempestein i hodet.

leder

Ut fra tittelen kan det tyde på at vi ikke visste at E6 under Falsnesfjellet ved Storfjorden er et samferdselsmessig problem. Det gjør vi. Det er bare at det er litt fort å glemme. Vi har jo så mye fra før. Veien på Arnøya, Kåfjordbergan, Kvænangsfjellet, Skjervøyveien, Koppangsveien, Pollfjelltunnelen, Maursundtunnelen, Kågentunnelen, veien mellom Oteren og Lyngseidet. Bare for å ta noen utfordringer.

Det er så mye at vi sliter med å holde orden på alt, men heldigvis sørger naturen for å minne oss på det. Eller - vi kan skrive heldigvis når det går relativt bra og det kun ender i en slags vill påminnelse.

En stein på størrelse med en sjå kom mandag ettermiddag deisende ned fra Falsnesfjellet, lagde ei fure ned fjellsida - over Bolmannsveien - dundret ned i E6-asfalten og veibanen så ut som et bombenedslag.

Resten er historie. Halvannet døgn med kaos langs Fv868, manuell dirigiering av Pollfjelltarmen og bilkøer lengre enn noen sinne. Køer som ledet om bord i ei ferge der mannskapet jobbet alt hva de kunne for å sørge for best mulig flyt. Det gikk akkurat så godt som det kunne, og ikke en tøddel mer. Og det blir spennende å se om innsatsen fra ferga blir like enestående fra nyttår, når det ikke er lokalt eierskap på kjølen.

Det blir og spennende å se hvor lang tid det tar før Falsnesodden får prioritet i Nasjonal Transportplan. Det burde den jo hatt allerede. Det er nemlig ikke noen overraskelse at det kommer stein ned av fjellene våre. Det er forventet.

E6 er hovedferdselsåra. Ikke vår, men Norges. Den eies av staten, og vi er kun brukere. Vi, og alle som skal til Finnmark, eller som skal eller kommer via Finland. Den er hovedferdselsåra for gods, for turister og for innbyggerne i Storfjord som skal mellom bygdene. Disse kan ikke kjøre rundt i livsfare, livende redde for å få gigantiske steinblokker i hodet.

E6 må sikres, og så må støtteveiene utbedres. For selv om det kommer en tunnel gjennom Falsnesfjellet, så vil det fortsatt skje hendelser som gjør at Fv91 og Fv868 blir reserveløsningen. Da må disse være gode nok. Altså må Pollfjelltunnelen utbedres og Ullsfjordforbindelsen bygges. Det er selvsagt veldig dyrt, men også veldig påkrevd og enkelt. Og vi skal ikke trenge å vente på tur, for vi har hele tiden noe stående i køa.