Kan ikke folk bare gjøre som ellers når det er snakk om dugnad og holde seg hjemme?

Det er tid for en skikkelig dugnad nå.

I en tid der vi håpet på mer åpenhet går det altså heller motsatt vei.

leder

Kan ikke folk bare gjøre som ellers når det er snakk om dugnad, bare holde seg hjemme.

Denne lille linja har florert på sosiale medier de siste dagene, og er selvsagt myntet mot dugnadsbønnen fra myndighetene. Igjen er mantraet fra Regjeringa om at vi alle nå må bidra i den nasjonale dugnaden slik at vi unngår en fullstendig nedstenging av samfunnet.

Vi tyr selvsagt til humor når møkka treffer vifta. Det er et godt hjelpemiddel i en tid der stadig mer av samfunnet igjen blir utilgjengelig. I en tid der vi håpet på mer åpenhet og aktivitet. går det altså heller motsatt vei.

Vi kan spøke, men det rett før gråten tar noen og enhver. Ting så nemlig ikke så verst ut. Idretten begynte å øyne håp om å få entre banene, kulturlivet så scenelyset i enden av tunnelen og næringslivet hørte lyden av pipende bankterminaler i det fjerne.

Dessverre var det noen som tok festen litt for langt - alt for tidlig. Unge og voksne som ikke klarte å holde igjen, men som i iver og kåtskap etter samvær bare måtte bryte alle smitteråd. Og nå betaler resten av samfunnet prisen.

Ungdommene har forhåpentligvis lært. I alle fall tyder signanelen fra duknakkede videregående elever med vattpinner langt inn i nesegangen på at de nå forstår alvoret i det de - og mange andre har gjort.

Det er nemlig lite sannsynlig at særlig mange av de unge blir alvrolorlig syke. De aller fleste med covid-19 i kroppen blir ikke det. Men det er ikke for dem vi gjør denne dugnaden. Det er for alle de som ikke er ungdommelig udødelig. For de som er i risikogruppene.

Vi tar denne dugnaden for dem og for de i helsevenesenet som helst skulle brukt tida på andre ting enn å teste festgale nordmenn. Dette er egentlig den mest enkle og greie dugnaden du er invitert til: Bare bli hjemme!