Her lukter det kjempesprekk

Sprekker regionen helt, eller blir det samarbeid på tvers av kommunegrensene?

Resulatet er at samarbeidet opphører, for så å oppstå i en ny form fra 2021.

leder

«Her lukter det kjempesprekk», uttalte NRKs Gunnar Grimstad da Ole Ellefsæter tapte tid under OL i Sapporo i 1972. Hvilken lukt han mente han fikk ferten av er aldri klarlagt, men det kan være den samme vi aner hengende over Nord-Troms.

Det er i alle fall klart at dersom samarbeid hadde en behagelig duft, så ville det vært den som hang over de seks kommunene i forrige valgperiode. Den gang samarbeidet de seks kommunene og deres ordførere og rådmenn godt, på tvers av kommunegrensene. Man la klare planer og prioriteringer, og man sto bak de når det var behov for det.Nå knaker det altså kraftig i sammenføyningene. Innkjøpsordninga og brannvernet er i ferd med å lide samme skjebne som plankontoret, for øvrig et samarbeid enkelte ironisk nok har tatt til orde for igjen.

Brannvernet i regionen står i full fyr. Bakgrunnen er et mildt sagt elendig klima mellom brannsjefen og de kommunale brannkorpsene. Dette lot det først til at man maktet å berge, men så ønsket brannsjefen likevel ikke gransking, og så takket Kvænangen nei til å iverksette eventuelle tiltak mot sjefen, som formelt er ansatt i Kvænangen. Resultatet er at samarbeidet opphører, for så å oppstå i en ny form fra 2022.Imidlertid taler mye for at det blir en helt annen form enn dagens. Lyngsværingene er - som de også er med tanke på innkjøp og regionråd - mer interessert i å få brannledelse og kompetanse fra Tromsø. Kvænangen er allerede, ute gjennom at de vil ha dagens ledelse. Dermed er det Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy tilbake.

Akkurat nå tyder mye på at det er disse tre kommunene som i størst grad søker sammen. Både Storfjord og Lyngen virker å være mer opptatt av hva som skjer i vest enn i øst, mens Kvænangen ser til Alta og Loppa.


Hvem styrer Nord-Troms i 2040?

Vi må gi ungdommen gode arenaer å trene på.


Legger vi debatten om et regionalt samarbeid med Tromsø oppå alt dette, er det kanskje ikke veldig merkelig at daglig leder for Nord-Troms Regionråd har sett seg om etter andre arbeidsgivere. Det er jo greit å bære staur når de er buntet sammen og ligger side om side.

Det er verre når de spriker i alle retninger.