Nei!! Ikke rør!

Framtid i Nord mener forslaget om å utvide tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark er en særdeles dårlig idé.

Da forsvinner ett av de viktigste argumentene for hele pakka.

leder

Troms Senterparti sin 4. kandidat til Stortingsvalget, Andrine Seppola fra Tromsø, har tatt til orde for å innlemme resten av Nord-Norge i tiltakspakken for Nord-Troms og Finnmark.

Det er særlig nedskrivninga av studielån den unge stortingskandidaten ønsker at også studenter bosatt i Tromø skal få ta del i. Seppola mener, i følge et intervju med NRK Troms, at det å utvide tiltakssone kan bremse utflyttinga fra landsdelen.

Det har gjennom årenes løp blitt gjort flere forsøk på å forminske, utvide og sågar fjerne tiltakssonen. Den siste tiden har det heldigvis vært stille. Til nå.

I det vi for alvor ser oppkjøringa til årets valgkamp, dukker distriktspartiet Sp opp med en aldri så liten kinaputt fra en av sine kandidater - å bedre forholdene for de som bor i et av de områdene som står for den sterkeste støvsuginga av innbyggere fra resten av landsdelen.

Tiltakspakken for Finnmark og Nord-Troms medfører blant annet at studielån kan nedskrives med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år. Dette ble i sin tid innført for at de som hadde studert skulle velge å flytte til nettopp disse regionen, etter endt utdanning.

Tanken var at våre egne skulle dra ut, skaffe seg utdanning og så komme hjem, og at «fremmede» skulle ha mer enn bare natur å nyte godt av om de kom hit. Og dette tiltaket har, sammen med de skattemessige fordelene og resten av pakken, fungert. Om Tromsøs innbyggere får de samme fordelene, forsvinner ett av de viktigste argumentene for hele pakka, nemlig å bremse suget fra distriktene til landsdelshovedstaden.

Det er verdt å merke seg at Sps leder, Trygve Slagsvold Vedum, i sitt svar til NRK sin sak, svarer at man må se på om man kan bruke tiltakene andre steder i landsdelen, men han advarer altså samtidig mot å skape innbyrdes kamp i nord.

Spørsmålet er om det er for sent. Det har en tendens til raskt å ta fyr når teamet «tiltakspakken» kommer opp. Derfor er lurt å sitte rolig i båten, også når det er rolig på sjøen.