Beredskapsplanene må på plass først

Spørsmålet om atomubåter handler først og fremst om sikkerheten til innbyggerne i Troms.

ATOMUBÅT: Den amerikanske atomubåten Seawolf anløper åpent hav ved Sommarøy utenfor Tromsø i august 2020. Nå ønsker USA å anløpe havn i nord.  Foto: Den amerikanske marinen

Mye tyder på at Tromsø ikke er beredt til å ta imot atomdrevne fartøy.

leder

Ei atomulykke på Grøtsund havn i Tromsø kan også ramme store deler av Nord-Troms. Tromsø kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark jobber på spreng med en beredskapsplan for en eventuell atomulykke. Inntil den er klar og man vet at myndighetene er i stand til å håndtere en alvorlig atomhendelse, må kaia på Grøtsund forbli fri for atomdrevne fartøy.

Samtidig med at Tromsø kommune utarbeider sin plan for hvordan en atomulykke skal håndteres lokalt, arbeider Statsforvalteren med en samordnet strategisk beredskapsplan for aktørene i fylket.

Allerede 1. mai skal aktørene ha ferdigstilt sine beredskapsplanverk. Den knappe fristen er neppe tilfeldig: 3. mai skal det holdes folkemøte om saken, og senere samme måned er, ifølge Nordlys, den første reaktordrevne ubåten ventet å anløpe Grøtsund havn.

Det er lite betryggende at kommunedirektør Stig Tore Johnsen har sagt til formannskapet i Troms at kommunen fortsatt mangler helt nødvendig utstyr. Ikke minst ved brann- og redningetaten som unektelig vil spille en betydelig rolle under en ulykke.

Den første øvelsen med grunnlag i et atomulykke-scenario i Tromsø skjer fredag. Da møtes fire kommuner, inkludert Skjervøy, samt Statsforvalteren, politiet, Forsvaret og Universitetssykehuset. På Teams. Til en «digital diskusjonsøvelse». Det sier litt om hvor man står.

Mye tyder på at Tromsø kommune ikke er beredt til å ta imot atomdrevne fartøy. Det kan innvendes at det er minimal sannsynlighet for at en ulykke skal skje, men som professor Kristoffer Rypdal tidligere har redegjort godt for i iTromsø, betyr ikke det at risikoen er tilsvarende lav. Tvert imot må risikoen for en atomulykke i Tromsø sies å være meget stor, også sett i lys av de konsekvensene Forsvaret selv har skissert i sin ROS-analyse.

Et ubetinget krav om en velfungerende beredskap mot atomulykke handler ikke om NATO-medlemskap eller våre alliertes behov. Det handler om sikkerheten til innbyggerne i Troms.