FiN MENER:

Er det lurt eller ulurt å låne fylkeskommunen penger?

Hva om alle synes ideen er god, spør FiN på lederplass.

ASFALT: Deler av fylkesveien er for grusvei å regne, men nå vil Lyngen kommune forskuttere utgiftene med asfaltering av Lyngsalpeveien for fylkeskommunen. Are Bergset Elvestad 

Hva om alle gjør som Lyngen, og bruker kommunale kroner, for så å springe til fylkeskommunen med krav om tilbakebetaling av veilån.

FiN
leder

Det skjer jammen ett og annet på, ved og i forbindelse med Fv7920 - Lyngsalpeveien. For på samme dag som noen - med et infamt smil om munnen - hengte opp et skilt med varsel om å stramme BHen og bite seg fast i gebisset, samme dag gikk ordfører Dan Håvard Johnsen ut og tilbød fylkeskommunen et kommunalt lån som den kan bruke til å asfaltere fra Vardo og utover.


«HIT MEN IKKE LENGRE»:

Fylket skal legge ny asfalt på den beste delen av veien. Nå tilbyr kommunen å låne penger til resten

Lyngen kommuneønsker å tilby fylket et rentefritt lån på seks millioner for å få asfaltert store deler av fylkesveien til Koppangen.


Tidligere i vår kom nemlig fylkeskommunen med en delvis gladmelding om at de ville asfalter de drøye fire kilometerne fra Lyngseidet og ut til Vardokrysset. Bra, men milevis fra bra nok. Eller altså - ei mil langt fra bra nok.

For den kronglete, smale veien som strekker seg øst for Lyngsalpan, utover langs Lyngenfjorden har mye trafikk. Den brukes av de som bor i bygdene langs den, små grender som Rottenvika, Kviteberg, Skinnelva, Elvejorda, Årøybukt, Fastdalen og selvsagt Koppangen. For å nevne noen. Den brukes av fastboende, hyttefolk, turisterer, og næringsdrivende i sprit, turisme og oppdrett.


Disse veiene skal få ny asfalt

Lyngen kommune:

  • Fv 868 Pollfjelltunnelen, delvis oppgradering
  • Fv 7920 Lyngseidet til Vardoveien-krysset (4 km)

Skjervøy kommune:

Fv 866 skal få asfaltert flere strekninger fra ytre Bakkeby til Skjervøy sentrum. Totalt 8,7 km.

  • Ytre Bakkeby til Eidet nord (3,54km)
  • Eidet sør til Hamneidet sør (2,6km)
  • Hamneidet sør (0,9km)
  • Hollendervika til Vågen (0,84km)
  • Vågen til krysset i Havnegata (0,88km)

Kåfjord kommune:

  • Fv 7936 Kåfjorddalen er 2,1 km satt til opsjon, som vil bli gjort dersom den økonomiske rammen tillater det.

Nordreisa kommune:

  • Fv 7959 Storvikveien, fra krysset ved E6 til Indre Storvik (16,5 km)

Og alle disse har kjent på en økende frustrasjon gjennom flere år. En frustrasjon over at til tross for at bruken av veien mest sannsynlig faktisk har økt i takt med flere hytter og mer næringsaktivitet, så har den bare blitt dårligere og dårligere.

Derfor er det i så måte ikke overraskende at ordføreren ønsker å løse saka. Og løsningen er ikke ny. Skjervøy kommune gjorde det samme både da de tvang gjennom ny gang- og sykkelsti opp Vågdalen, og da den sammen med Lerøy tok forprosjekteringa av Langbakken.


FIN MENER:

Hjemmeferie i år igjen? Hurra!!

Da er det godt at vi bor midt i smørfatet, så og si, skriver FiN på lederplass.


Så mens lyngsværingene roper hurra, tenker mange andre at det, det var en god idè. Og her finner man problemet med denne tilsynelatede fiffige løsningen. Det er nemlig dårlige veier i stort sett alle kommuner. Hva om alle gjør som Lyngen, og bruker kommunale kroner, for så å springe til fylkeskommunen med krav om tilbakebetaling av veilån. Da ender de i ei ny, eviglang prioriteringskø.

I verste fall må kommunene selv må ta regninga. Greit, om de har råd til det. Verre om det betyr skole- og helsekutt. I så fall har man egentlig gjort det man tidlig lærte ikke er spesielt lurt. Å tisse i badebuksa fordi sjøen er kald...