Ungdomsfisket bidrar til å redde fiskerinæringa

Leder i Framtid i Nord, 27. juli 2021.

At 600 unge deltar i ordningen, viser stor interesse for å prøve fiskeryrket.

leder

Sommerfisket for ungdom er godt i gang, og i Troms og Finnmark er interessen god. Så langt er det 600 ungdommer langs hele kysten av Norge som har meldt seg på, 17 av de fra Nord-Troms.

Ordninga kom på 1990-tallet, som et tiltak for å øke rekrutteringa til fiskeriene. Fiskerinæringa opplevde en sterk forgubbing og de som ville satse på arbeid på sjøen, valgt enten offshore eller oppdrett.

Flere kampanjer og tiltak ble rullet i gang. En handlet om å sørge for at ungdom ikke lyttet til sine fedre, men heller ble akkurat det de selv var og advarte mot - fiskere. En annen var altså sommerfiske for ungdommer. Det siste må i alle fall kunne sies å være en suksess. At 600 unge deltar i ordningen, viser i alle fall en stor interesse for å prøve fiskeryrket.

Rett nok er mange av de som prøver seg, ungdommer med gode forbindelser til fangst på havet. Oftest finner man barn av fiskere som gjerne tar ungdomskvota si med om bord i pappas båt. For mange av disse er et yrkesliv på dekk godt oppstaket allerede, men så er det også mange som ikke er det. Positivt er det også at det er jenter som trår over ripa på jakt etter fisk og krabber. De siste ukene har vi lest hvordan fiskeriene delvis sliter med et sjåvinistisk rykte, og da gir det håp i hengende snøre at unge jenter likevel vil prøve.

Svært mange av de ung som i dag søker seg til blå fag, har nok oppdrettsbransjen som mål for øyet. Det er bra, men Nord-Troms har virkelig også behov for fiskere. Regionen vår er tuftet på fangst på havet, enten det var i sjarker, skøyter eller trålere. Så har fiskeriene gjennomgått store endringer, med voldsomme struktureringer og endringer i flåtestrukturen, som igjen har satt sitt solide avtrykk i manntallslistene.

Mat fra havet vil bli stadig viktigere i årene som kommer, og alt kan ikke komme fra havbruksnæringa. Vi trenger å fangste villfisk, men da må vi ha fiskere. Ungdomsfiskerordninga kan i så måte bidra vesentlig til at Norge også i årene som kommer kan være en sjømatnasjon.