FRAMTID I NORD MENER:

Ap kan ta tilbake Nord-Norge

Noe av det som har smertet ledelsen i Arbeiderpartiet og deres lokale politikere mest, er at partiet har mistet det historisk sterke grepet om Nord-Norge. Imidlertid tyder den siste meningsmålingen på at noe er i emning, noe som kan gi Ap håp om å igjen være størst i nord.

Arbeiderspartiets Cecilie Myrseth.   Foto: Arkiv

De rødgrønne har en solid flertall og vil kampre mange nye mandater.

leder

Målingen fra InFact for NRK i Nord-Norge viser at Arbeiderpartiet gjenvinner tapt terreng i hele landsdelen. Tidligere målinger har tydet på at Senterpartiet kunne bli Nord-Norges største parti. I april viste NRKs supermåling at Sp var klart størst i alle de tre valgdistriktene nordpå. Nå er bildet totalt endret.

Tirsdagens måling viser at Ap får 24,4 prosent i Nordland, 24,6 i Troms og 26,2 i Finnmark. Det er sterke tall sammenlignet med bare noen få uker siden. Blir dette valgresultatet, vil partiet havne omtrent på samme nivå som ved valget for fire år siden i Troms og Nordland. I Finnmark er det fortsatt en vei å gå. Her taper partiet ett mandag og ligger 5,8 prosentpoeng bak resultatet for fire år siden.

Men selv om Sp taper terreng, gjør partiet det fortsatt sterkt i nord, og betydelig sterkere enn for fire år siden: Målingen viser at Sp oppnår 21,3 prosentpoeng i Nordland (+2,7), 20,6 prosentpoeng i Troms (+5.6) og i Finnmark 15,2 prosentpoeng (+0,3).

Taperen også i denne målingenm er Høyre. Bildet i nord er at Erna Solberg og den borgerlige regjeringen har tapt voldsomt, og at de rødgrønne har en solid flertall og vil kapre mange nye mandater. Men også denne målingen viser at småpartiene med høy miljøprofil vinner terreng — det gjelder både SV, Rødt og MDG. Dette stemmer overens med tendensene i resten av landet.

Målingen bekrefter også en annen landsdekkende tendens: At Frp taper stort. I Nordland er partiet halvert, og i Tromsø er tallet 13,4 prosentpoeng, en nedgang på 4,8 prosentpoeng fra siste stortingsvalg.

Felles for alle målingene de siste dagene er at bevegelsene er store i velgermassen. Hovedkonklusjonen er: Det blir et spennende valg!