Hoill kjæft, så flaut!

Det er ytterst pinlig å lese og høre om hvordan 24 år gamle Susanne Mortensen fra Jøvik i Tromsø har blitt behandlet.

De må skjære gjennom, og psykisk bløgge gorrhysan som ikke har forstått at resten av verden faktisk lever i 2021.

leder

Da den unge kvinna valgte fiskeryrket, fikk det nemlig et helt annet utfall enn det ungdommen kunne sett for seg. For heller enn å bli takket for å velge det svært krevende, utsatte, utrydningstruede yrket – fisker, så fikk altså Mortensen huden full – og vel så det.

Skjellsordene haglet, både fra yrkeskolleger, og fra andre arbeidere i næringa, ord så grove at man knapt kunne tro det.

Slik hilser altså ei næring med betydelige rekrutteringsutfordringer nye kolleger velkommen. Der de burde stilt seg ved landgangen med vimpler og flagg, saluttert og feiret at unge mennesker vil jobbe sammen med dem, der velger gamle og unge drittsekker å slenge rundt seg med verbalt, råttent slog.

Jammen, man må forstå at sjargongen på sjøen er preget av århundrer med kultur. Nei! Det verken skal eller må man. Også fiskere har fått seg smarttelefoner, er på Facebook og leser nyheter. Også de har fått med seg Metoo-bevegelsen og likestillingskampen. Også fiskere vet hva som er greit, og hva som ikke er greit. Det er ikke ei tid på havet og ei tid på land. Det er 2021 til lands, til vanns, ja, i lufta med.

At menn føler seg truet av kvinner, er selvsagt ikke noe nytt. Så godt som alle profesjoner har opplevd et behov for å ta et oppgjør med mannssjåvinismen. Noen av oss har kommet et godt stykke på vei, men om vi for eksempel holder oss i media er det enda for få kvinnelige ledere i bransjen. Imidlertid hører vi heldigvis stadig sjeldnere at vi driver med verbal trakassering av kvinnelige kolleger.

Men vi gjorde det! Vi snakket nedsettende og sexistisk om våre kvinnelige kolleger, helt til den dagen da våre ledere slo hånda i bordet. Beskjeden var soleklar – kutt ut eller finn dere noe annet å gjøre. Og det har altså hjulpet.

Det er den øvelsen fiskerinæringa må gjøre. Skipperne, rederne, basene og formennene. Lederne må gå foran. De må skjære gjennom, og psykisk bløgge gorrhysan som ikke har forstått at resten av verden faktisk lever i 2021. Noen ting tar det selvsagt tid å endre, men den tida må starte nu! Så for å si det på fiskerispråket: Hoill no kjæften igjen, og gje faen i å holde et sånt tykje liv med unge, gode folk.