LEDER:

En logisk brist i billettfesten

En logisk brist at det blir gratis å reise til Arnøy, men ikke til Spildra.

leder

Onsdag kom Hurdalsplattformen, og med det har Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt føringene for hvordan de vil at Norge skal bli den kommende fireårsperioden.

Ikke uventet åpner den for at sammenslåtte fylker kan splittes, om de vil det selv. Dernest er den godt nytt for yngre mennesker med tannproblemer, siden den gir gratis tannbehandling for de mellom 19 og 21, og halv pris for de opp til 25. Dette er - raskt kommentert - en OK start.

En riktig god nyhet er det imidlertid at man vil fjerne billetteringen på fergesamband med færre enn 100.000 passasjerer i året. I vårt område innebærer det at det blir gratis å reise til øyene Uløy, Arnøy og Laukøy.

Godt nytt, men da under forutsetning av at regjeringen følger opp i kommende budsjetter med finansiering. Om ikke er faren stor for at Troms Fylkeskommune må kutte i rutetilbudet for å dekke inn kostnadene dette vil gi.

Arnøysambandet er godt subsidiert, men de mange vogntogene med laks som farer daglig over Kågsundet bidrar godt inn til driftskassa. De pengene må fylkeskommunen få fra staten, slik at ikke politikerne må kutte i tilbudet for å komme i balanse.

Dernest bør Trygve Slagsvold Vedum ta en telefon til sine partifeller på Spildra i Kvænangen og spørre hva de tenker om at det gjøres forskjell på båt og båt. Det er nemlig en solid, logisk brist i at det blir gratis å reise til Arnøy, men ikke til Spildra, Seglvik eller Reinfjord.

For innbyggerne der er lokalbåten «Kvænangen» minst like viktig som det bilferga «Reinøy» er for folket på øyene ytterst i Skjervøy. Den sikrer at folk kan reise til og fra, og at de som bor i de veiløse bygdene får varer og tjenester.

At de skal måtte betale for å bruke sin livsnerve, mens innbyggerne på naboøyene slipper, det er både urettferdig og dårlig distriktspolitikk. Som vel er det motsatte av hva de nybakte regjeringskameratene jobber for.