Framtid i Nord mener:

Har du tukla med det? Stakkars deg

Den smått hysteriske sketsjen om arbeidsflyten i et selskap renner en lett i hu, når en finner det ene stedet i Hurdalsrapporten at Nord-Troms er nevnt.

Man skulle bare skifte oljefilter, men endte opp med ny kardang.

leder

Regjeringsplattformen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet er på 86 sider. Seks steder i dette dokumentet er Troms nevnt, mens Nord-Troms altså er med èn gang.

Det gjelder tiltakssonen: «For å utnytte mulighetene i nord må befolkningsnedgang snus til befolkningsvekst. De personrettede tiltakene i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms må evalueres, og et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken blir særlig viktig for denne landsdelen».

Framtid i Nord har snakket med sentrale politikere i Senterpartiet, og de understreker, som forventet, at det kun handler om å forsterke ordningen. Og det er bra, men det er også slik at man blir smått engstelig.

For når man først starter en prosess med å endre på ting, da er det fort at det skjer mer enn man hadde planlagt. Planen om å pusse opp det ene soverommet endte i totalrenovering av hele loftet. Man skulle bare skifte oljefilter, men endte opp med ny kardang.

At man vil forsterke tiltakssonen, slik intensjonen tydeligvis er, er naturligvis bra. Flyttetrenden her vitner om at vi muligens kan trenge enda bedre lokkemidler. Samtidig er det slik at det allerede er mange som er misunnelige på de fordelene man har her. Når disse skal gjøres enda bedre, er det ikke unaturlig at andre regioner melder seg inn i kampen.

Nord-Troms trenger tiltakssonens fordeler - dessverre. Naturligvis hadde det beste vært at regionen kunne konkurrert om arbeidskraft med de samme vilkårene som resten av landet. At skattelette, fritak fra arbeidsgiveravgift og rask nedbetaling av studiegjeld ikke trengtes for å få tilflytting.

Slik er det altså ikke. behovet er der, og derfor er det ikke overraskende at vi får frysninger nedover ryggen når det antydes at man vil tukle med det.