FRAMTID I NORD MENER:

Hvor var makta da framtida ble drøfta?

Det er trist at en så viktig konferanse som Vekstkonferansen ikke hadde flere deltakere fra resten av Nord-Troms.

Et bevis på hvordan Nord-Tromsregionen skrangler i sammenføyningene.

leder

Det er selvsagt fullt mulig at mange trodde Vekstkonferansen på Halti sist uke, var en Nordreisa-greie. At man skulle diskutere potensiell vekst i regionsenterkommunen, og at det i så måte var smått irrelevant for mennesker utenfor kommunen.

Det er selvsagt også fullt mulig at konferansearrangøren ikke hadde fått godt nok fram at det var vekst i regionen det handlet om. At de hadde invitert foredragsholdere som burde engasjere skjervøyværinger like mye som reisaværinger.

Og det er mulig at mange valgte å prioritere andre ting. At programmet var slik at man ikke så nytten i å delta. At temaene og innlederne ikke var tilstrekkelig engasjerende for travle politikere, byråkrater og arbeidere.

Uansett hva årsaken var, så er det trist at en så viktig konferanse ikke fikk flere deltakere fra resten av Nord-Troms. Trist, og smått uforståelig. For at næringsdrivende ikke tar seg tid til en konferanse de kjenner lite til, det må man ta på debutkappa. At det derimot ikke befant seg en eneste ordfører eller kommunedirektør fra andre kommuner enn vertskommunen, det er intet annet enn dårlige prioriteringer.

Konferansen har vært kjent i lang tid, og om ikke ordførerne har mulighet til å stille, så har de sine varaer. At fredagens seminar om regional utvikling foregikk uten et komplett regionråd i salen, framstår som et bevis på hvordan Nord-Tromsregionen skrangler i sammenføyningene.

For de som var til stede fikk oppleve foredragsholdere som snakket om forhold som like mye angår mennesker i Lyngen som i Nordreisa. Hvordan vi skal innovere i en befolkningsfattig region, hva ungdommen trenger for å bli her, eller om det er mulig å tjene penger på bærekraft.

Når det om to år – etter alt å dømme – igjen arrangeres vekstkonferanse på Storslett, da bør kommuner og næringsliv kjenne sin besøkelsestid. Det handler nemlig om framtida vår.