Regionen spriker stadig mer i sømmene

Mye tyder på at man har lagt eggene i litt vel mange kurver i regionråddebatten.

I mellomtiden spriker regionen stadig mer i sømmene.

leder

Ordføreren i Skjervøy leverer rene ord for pengene, når han sier til Framtid i Nord denne uka at om man ender opp med et regionråd med kun Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord, ja, da er det rett og slett ingen vits å ha et råd.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at vi har satt fokuset på arbeidet som gjøres i de ulike kommunene med tanke på hvordan framtidas samarbeid skal være. Den gamle regionrådsmodellen fases ut, og inn kommer en ny benevnelse, Interkommunalt Politisk Råd - IPR. Grei skuring om man bare skifter navn, men langt mer krevende når man også putter hele strukturen i kurven.

For det er det kommunene har gjort, og nå kan mye tyde på at man har lagt eggene i litt vel mange kurver. Det er nemlig ulike ønsker i de seks kommunene, og behovet for partnere å samarbeidet med varierer.

Lyngen ser nytten i et samarbeid med Tromsø, like mye som med sine gamle kumpaner, mens Kvænangen synes Alta virker kjekk å holde seg tettere på. I et forsøk på å få til en løsning der alle blir - og alle blir fornøyde, lanserte man et kompromiss med to ulike IPR-er. Et som i dag, med Nord-Troms 6, og så et tilleggsråd der Tromsø, Karlsøy og Balsfjord også satt.

Lurt, tenkte blant annet Skjervøy, men finner etter alt å dømme ikke støtte i Tromsø. Eller - det er strengt tatt sprikende meninger også om hva Tromsø sånn egentlig tenker. Noen mener de sier nei, mens andre mener de bare avventer til Nord-Troms har bestemt seg.

Og i mellomtiden spriker regionen stadig mer i sømmene, noe man også merker i det daglige. For få år siden sto for eksempel en samla region bak kravet om flyplass i Sørkjosen, god vei til Skjervøy og utbedring av E6 i Kåfjord. I dag har ikke regionrådet en gang maktet å brøle ut frustrasjonen over en elendig fergeløsning på Ullsfjorden, men lar Lyngen slite alene i kulingene på Ullsfjorden.

Ordfører Albrigtsen kan ha rett i at det bærer mot et Nord-Troms 3, med Lyngen, Storfjord og Kvænangen som naboer. Eller, som noen mener, inneklemt mellom to enda større kommuner, Alta og Tromsø. Hvem det skulle tjene, er meget usikkert.