Smurning som treffer perfekt på forholdene

Målet er ikke å skape verdensmestere, men at barna kan få være med og delta i et fellesskap, skriver FiN på lederplass.

Ikke alle har en så romslig økonomi som denne skigruppa.

leder

Selvsagt kan man se utspillet skigruppa til Skjervøy Idrettsklubb har kommet med som ren indremedisin. Klubben sliter med å få nye løpere, like mye som de sliter med å holde på de som starter.


Regionen spriker stadig mer i sømmene

Mye tyder på at man har lagt eggene i litt vel mange kurver i regionråddebatten.


En årsak kan være pris. Å drive med skiløping er dyrt. Det krever klær, utstyr og mye reising. Det er også ressurskrevende, både for laget og for foreldrene. Løyper skal prepareres, ski det samme og løpere skal kjøres rundt til renn. Alt dette koster, og for mange så mye at de som foreldre og foresatte må si nei til denne formen for aktivitet.

Nå forsøker skigruppa å tilby gratis deltakelse til de som vil. Klubben stiller med ski, klær og det som trengs av egenandeler. for som styremedlem Øystein Skallebø treffende sier det, «vi har romslig økonomi og lite barn».

Å være med på fritidsaktiviteter koster dessverre ofte langt mer enn det foreldra kan bære på sine barns vegne. Ski er langt fra den eneste kostbare idretten man kan bedrive. Lagidretter som fotball og håndball er selvsagt ikke like utstyrskrevende, men lik fullt kreves det sko og klær, ball og beskyttelse, kontingenter og egenandeler.


FRAMTID I NORD MENER:

Et alvor vi må leve med i lang tid

«Det vil ta tid, sannsynligvis også veldig lang tid, før Norge kan friskemeldes fra Covid-19.»


Historiene om barn som av ulike årsaker må følge organiserte aktiviteter fra sidelinja, og slik opplever et svært sårt utenforskap er mange - og mørke. Derfor er skigruppa på Skjervøys tiltak bra. At ikke alle kan gjøre det samme, er innlysende. Aktiviteter koster, klubbdrift det samme, og ikke alle har en så romslig økonomi som denne skigruppa.

I en del kommuner har frivillige organisasjoner jobbet fram ordninger med hel eller delvis dekning av foreldres utgifter. Like viktig er det at kommunene holder treningsavgiftene så lave som mulig slik at klubbene slipper å hente inn mer enn nødvendig fra brukerne.

Målet er ikke å skape verdensmestere, men at barna kan få være med og delta i et fellesskap.