Det glemte språket

Nord-Troms har tre språk, men det er langt fra alle som er klar over det.
leder

Vi har tre språk i Nord-Troms. Det er norsk, samisk og kvensk. Mange bruker samisk og norsk, men for de som er kvener har et språk som kan være på vei til å dø ut. Interessen for dette språket er økende. Det er flott, men ikke greit nok til at det bevilges penger for alle som ønsker å praktisere et av språkene.

Man har tre språk i regionen, og da burde det være slik at det i statsbudsjettet følger med penger nok til å vedlikeholde og utvikle alle tre språkene. Slik er det ikke. Det samiske språket har fått et oppsving. Stadig flere melder seg inn i samemanntallet og andelen av de som tar språket i bruk er økende. Det bevilges penger til å vedlikeholde og utvikle språket.

Kvenene dro fra Tornedalen og til Nord-Troms. De hadde med seg kunnskap som ikke var kjent fra for. Det kom mange dyktige fagfolk til regionen. Jorda ble dyrket og dyktige håndverkere sørget for at levekårene ble stadig bedre. De hadde sitt eget språk, men med tiden er det blitt et lavere antall som snakker kvensk.

Interessen har tatt seg opp noen steder, men i løpet av årene har det gått nedover med språket. Noen miljøer har sørget for at ganske mange vedlikeholder språket. Dessverre er det slik at bevilgninger over statsbudsjettet er langt fra store nok. De som ivrer for å oppruste kvensk språk får i denne sammenheng, bare vekslepenger i tilskudd.

Norge liker å fortelle at vi er en nasjon som tar vare på sin kulturarv. Det gjøres mye godt arbeid for å ta vare på de tre språkene som fortsatt er i hevd. Det er ikke mange kronene de som brenner for kvensk har å rutte med. Egentlig er det skammelig at den norske stat ikke har maktet å bevilge penger til det tredje språket.

Det begynner å haste. De som har tatt vare på og utviklet språket er stort sett gamle mennesker. År for år er mange som har falt fra, og det er ingen overdrivelse å påstå at det står dårlig til i en region som burde fått større bevilgninger enn i dag. Også for de som brenner for å bevare det kvenske språket sliter med å få laget et godt nok tilbud til grupper som vil snakke kvensk.

Selv om det er en god del som kan praktisere språket skriftlig og muntlig er et en kjennegjerning at et går gal vei for denne kulturen. Nå handler det om å gjøre en innsats for å beholde og utvikle det muntlige språket. Skaren av de som tror det er mulig å få vekst i bruken av det skriftlige språket blir mindre og mindre. Kulturnasjonen Norge kan ikke være bekjent med å bevilge så få kroner at det er i ferd med å forsvinne. Nå haster det både med å få opp bevilgningene og sørge for at alle som vil bruke språket får muligheter for det.