For kort tid siden sa kommunestyret i Kvænangen ja til en å gjøre en konsekvensutredning av å etablere vindkraft i kommunen. Det samme har også kommunestyret i Kåfjord gjort, men da etter forespørsel fra et annet kraftselskap, Troms Kraft. Sistnevnt har også tatt med mulighetene for å produsere hydrogen.

Ut fra kommentariatet på sosiale medier, er det en del spaltister som ikke forstår betydningen av å konsekvensutrede. På Facebook fikk ordfører og kommune så hatten passet av enkelte, som mente man hadde solgt både kommunen - og sjela - til styrtrike kraftbaroner.

Å konsekvensutrede, betyr at man skal undersøke og utrede konsekvensene av å etablere for eksempel vindmøller. Man skal i en slik prosess se på plassering, inngrep i naturen, eventuelle skader på fauna og dyreliv, infrastrukturelle behov som kraftlinjer og veier, samt støy og kostnader kommunen selv må påregne. Dette skal man veie opp mot eventuelle inntekter, arbeidsplasser, mengde kraft levert og andre potensielle oppsider.

Det blir også stokk konservativt å si nei, kun ut fra et prinsipp.

FIN-leder

Det er først etter at man har en slik utredning, en vekting av det negative og det positive, man fatte en beslutning. I Kåfjord har man allerede en gang sagt nei til vindkraft, men det betyr jo ikke at det er full stans for alltid. Man sa nei til de planene som da ble lagt fram. Det var en beslutning tatt ut fra dagens utforming av vindmøller, plasseringen og de inngrepene som det ville gitt.

De mest hardbarka vindkraftmostanderne mener slik energiproduksjon er feil, uansett. Hvor enn man plasserer en vindturbin, så er det feil. Man skal selvsagt ha respekt for andres meninger, men det blir også stokk konservativt å si nei, kun ut fra et prinsipp.

Både Kåfjord og Kvænangen har for all del levert respektable mengder kraft, og mest sannsynlig har motstanderne helt rett i at inngrepene i naturen blir større enn hva de vil gi tilbake. Slik sett kan man selvsagt hevde at det er bortkastet å utrede, men så lenge man altså ikke vet sikkert blir det beslutninger tatt på følelser, og ikke fakta.

For Kvænangen handler det om vindkraft, for Kåfjord også om hydrogenproduksjon. Det kan bety inntekter og arbeidsplasser. Å si nei til det uten å være helt sikker på at det er riktig, er risikabelt.