I desember ble en åtte år gammel gutt påkjørt da han skulle gå over et gangfelt på Storslett. I august kjørte ei jente inn i en bil da hun gjorde samme manøver - på samme sted - med en elsparkesykkel. Og i forrige uke kolliderte en motorsykkel med en elektrisk rullestol, også det i et gangfelt.

Felles for de tre uhellene var at de endte uten alvorlige skader. Og takk og lov for det, selv om man kanskje må ha nettopp en alvorlig ulykke før det gjøres skikkelige grep med den sterkt trafikkerte europaveien.

Statens vegvesen har tidligere i intervjuer med Framtid i Nord betegnet veistrekninga gjennom sentrum som komplisert. Fra Rovvdas og til brua over Reisaelva er det en rekke kryss og avkjøringer. Noen mer og mindre oversiktelige enn andre.

Det er fotgjengerfelt, men mange av disse mangler skikkelig belysning. Flere steder er også fotgjengerne delvis eller helt skjult bak trær og biler som skal inn og ut av E6. Dette, kombinert med ei fartsgrense på 50 kilometer i timen skaper feller for både bilister og fotgjengere.

Når fartsgrensa er satt til 30 kilometer i timen vet enhver sjåfør at de ferdes i områder hvor barn kan komme lekende og mye uventet kan skje. 80-soner tilsier at det bør være langt mer oversiktlig og tid til å handle om det dukker opp noe foran en.

Gjennom Storslett sentrum er det 50 kilometer i timen. Det burde antyde noe midt i mellom, men slik er det ikke. Selv om veien er rett og grei å se, ligger det mange potensielle overraskelser på lur, selv for lokalkjente. For folk på gjennomfart blir det enda verre.

Sjåførlærer Odd-Erik Hansen peker på at hver sjåfør skal anpasse farta etter forholdene. Forholdene på E6 gjennom Storslett sentrum burde maks tilsi 40 kilometer i timen. Dette er gjort - med suksess - i Skibotn, en veibit som også er en del av E6. Her senkes farta, både som følge av god skilting og fartshumper i veibanen.

Kampen om hvor E6 skal ligge er over for denne gangen. Ny bru er på tur, og veien blir å gå der den går i uoverskuelig tid. Det betyr at andre trafikksikkerhetstiltak må settes inn for å unngå tragedier. La oss håpe vegvesenet og trafikkmyndighetene kan gjøre tiltak før tragedien skjer. Etterpå er det som kjent for sent.