FRAMTID I NORD MENER

Det er rett ut trist å lese hva fylkesråd for samferdsel svarer, når Framtid i Nord konfronterer Ap-politikeren med den voldsomme frustrasjonen anbudsplanene for Arnøysambandet møter hos ordføreren i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen (KrF).

Agnete Masternes Hanssen mener nemlig at Skjervøys ønsker er godt ivaretatt, og fylkesråden mener derfor det ikke er grunnlag for å gjøre noen endringer i anbudspapirene. Det er en form for maktarroganse Masternes Hanssen burde spart seg for.

Agnete Masternes Hanssen er fra Lakselv, ei bygd i Finnmark der folket vet hva stengte veier vil si, men som nok vet mindre om det å leve i total avhengighet til ei ferge. Ørjan Albrigtsen på sin side har levd et helt liv med dette, og kan i så måte alt om hvilke abstinenser en slik avhengighet kan framkalle.

Albrigtsen, og alle andre på øya - inkludert et fiskebruk og et meget suksessrikt oppdrettsselskap - kan dette til fingerspissene. Når de nå roper et massivt varsko mot at ei diger ferge skal drive å fomle inne i ei lita havn på Storstein, så burde Masternes Hanssen møtt denne med en betydelig større ydmykhet enn å avfeie det med at man har ivaretatt Skjervøys ønsker.

Troms Fylkeskommune er i ferd med å oppgradere fergeleiet på Storstein for flere millioner kroner. Ombyggingen gjøres nettopp for å hilse ei pendelferge velkommen. Det gamle ordtaket om å tre en kamel gjennom et nåløye, kan bli veldig tydelig om dette gjennomføres.

Ei pendelferge kan anløpe rett inn og gå rett ut. Ei ferge med baug, hekk og propell akter, vil få store problemer. Om Agnete Masternes Hanssen lurer på hvordan befolkninga i Skjervøy vet dette, er svaret erfaring. Erfaring med dagens ferge, den godt over 30 år gamle «Reinøy», som titt og ofte må kansellere turer over Kågsundet. Ikke fordi været på sundet er ille, men fordi kapteinen ikke makter å manøvrerer den vindfulle balja inne i den lille havna på Storstein.

Og det er ikke følelse, en antagelse, men et relativt uomtvistelig faktum. Å komme til Kågen med ei enda større ferge, i ei enda trangere havn, det behøver man ikke å være øyværing for å fatte innebærer mange ugåtte turer.