At det var Kvænangen Høyre og Geir-M. Olsen som først la fram ideen om å slå sammen Kvænangen og Nordreisa, kom ikke som noen bombe. Ei heller at partiets frontfigur i Nordreisa, varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell, løftet tanken enda høyere ved å foreslå en kommune der også Skjervøy og Kåfjord ble med.

Arbeiderpartiets topper i Kvænangen og Nordreisa er noe mer vage. Ordføreren i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik,

uttalte at han liker debatten, men ikke Høyres idé om en Nordreisa-fusjon. Partifelle og kollega i Nordreisa, Hilde Nyvoll, tror også en sammenslåing kommer - en gang i tiden. Hva hun vil og mener, var noe mer vagt, men hun tror at regionen med tiden tvinges sammen i en større enhet.

På Framtid i Nords Facebook-side har debatten gått livlig denne helga. Og som i enhver tilsvarende debatt, så er frontene relativt polariserte. Det later til at man enten er veldig mot, eller veldig for.

Den er også preget av mistro og frykt, framfor å søke muligheter og løsninger. Et typisk argument er avstander og manglende nærhet til kommunal administrasjon. Dette kunne vært et argument i 2000, men i 2022 virker det langt mer søkt. Den gangen hadde hver kommune ikke bare egne sentralekspedisjoner, men også skranketjenester for hver eneste etat. I dag løses det aller, aller mest digitalt.

I tillegg har det også gått inflasjon i kilometer under årenes løp. En kilometer er relativt sett kortere og «mindre verdt» i dag enn for noen år siden, i alle fall om man bruker reisetid er relevant. Med tunneler gjennom Kvænangsfjellet og utbedra E6 over Kåfjordbergan, blir den enda kortere.

Til syvende og sist handler det egentlig bare om følelser, om frykt. Skjervøyværinger som ikke vil bli reisaværinger og omvendt, eller følelsen av og frykten for at ens egen bygd forsvinner i en storkommune. At dette er i ferd med å skje allerede, virker det som om mange er villige til å lukke øynene for.

Hilde Nyvoll har rett i en ting. Om noen år vil vi bli tvunget sammen. I det lyset er det bedre å ha styringa selv, heller enn å bli styrt. I tillegg har det også gått inflasjon i kilometer under årenes løp.