LESERBREV:

Blir innføring av veinavn i Kåfjord en sikkerhetsrisiko?

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan Arild Hansen

leserbrev

Leserbrev av: Hermund Dalvik

Kommunestyret har den 14.12.15 vedtatt adressenavn for navnløse veier og parseller i Kåfjord kommune. Innen 1.2.2016 har registrerte eiere, festere og andre som avgjørelsen får virkning for, rett til å uttale seg.

Jeg henviser til retningslinjene for utforming av adresser hvor det står:

* Det skal utarbeides hensiktsmessige adresseparseller som skal ha som hovedmål å gjøre det enkelt å finne frem.

* Navnene bør være lette å oppfatte, skrive og uttale. Navnene skal være unike slik at de ikke kan forveksles med andre eksisterende adressenavn.

* Et adressenavn bør ha lokal tilknytning til stedet, og så langt det er mulig, bygge på lokal navnetradisjon.

* Adressen skal hjelpe publikum, redningstjenester og andre å finne frem.

* Det skal også tas hensyn til muntlig bruk av navnene, slik at en unngår forvekslinger ved oppringing til redningstjenester, bestilling av transporttjenester med mer.

* Om ikke annet er avtalt med Posten, blir derfor den nye veiadressen (veinavn og nummer), nå også ny postadresse sammen med postnummer og poststedsnavn.

I henhold til disse retningslinjene, ber jeg navnekomiteen, formannskapet og kommunestyret se bort fra de vanskelige veinavn som er valgt, og i stedet vedta veinavn som er enklere og som bygger på lokal navnetradisjon.

Eksempler:

> Cealubálggis som navn på Skardalsvegen.

> Gaivuonbahta som navn på veien fra Isfjelltunellen til kryss E6, Trollvik Nord.

> Sisä Nuoras som navn på Indre Nordnes.

> Seitikentäntie som navn på veien fra bru Doronelva til bru Vikelva.

> Olmmáivákkebálggis som navn på Kjerringdalsvegen.

> Áhkkavággebálggis som navn på Manndalsvegen.

> Pellikäntie som navn på Steinmoen.

> Anton Sjåbakkens veg som navn på Løkvollvegen.

> Jonserkebálggis som navn på Bjedebakken.

> Guolasbálggis som navn på Guolasvegen.

> Huortnásbálggis som navn på veien fra kryss Guolas til veiens ende Guolas Ø.

Jeg stiller spørsmål om sikkerheten til de som befinner seg i boliger eller i fritidsboliger, hvis disse navnene blir gjeldende som veiadresser?

Det er viktig å ha enkle veiadresser. Vanskelige adresser kan by på problemer når ambulanse, politi eller brannvesen må rykke ut. Særlig er det faren for problemer og misforståelser når utrykningskjøretøy skal finne fram, som skaper bry.

Les også: Gjett hva veien i Kåfjord kan komme til å hete?

Vanskelige veiadresser kan koste verdifulle minutter og i verste fall liv.

Det er kanskje flere som får hjerteinfarkt på fritidsboligen enn hjemme. Det er da sekundene som teller, så her er det viktig å finne frem til riktig adresse.

Redningsmannskaper mener at det blir frustrerende når de må lete etter en brann, eller når noen får hjertestans. Da er personen nødt til å få hjelp innen få minutter om han skal overleve.

Når ulykken er ute kan sekunder bety forskjell på liv og død.

I Norge har vi svært dyktige nødetater og helsevesen, men det hjelper lite hvis det er vanskelig å finne frem til deg. Ambulansepersonalet sin lokalkunnskap er ofte avgjørende for hvor fort hjelpa kommer fram. Men AMK-operatøren, ambulansesjåføren eller helikopterpiloten er ikke alltid lommekjent.

Noen mener også at adresseproblem setter liv i fare, og at det kan være farlig å bo på en samisk adresse:

I april 2010 ringte samboeren til en som var blitt syk, til nummeret 113, og ba om en ambulanse til adressa si i Máđiijárbálggis i Karasjok. Men gatenavnet skapte forvirring for AMK-sentralen. Hun så seg nødt til å gi opp med å forklare gatenavnet, og prøve på andre måter å få ambulansen til riktig adresse. Etter mange misforståelser og gjentakelser ble det tilslutt oppfattet hvor hun og samboeren befant seg, og ambulansen kom fram etter en stund. I dag er det ikke er noe samisk-krav i AMK-sentralen.

I kommuner som har adressesystemet i orden, fungerer det slik: 113-sentralen legger inn gateadressen som kommer opp på skjermen i ambulansen, og riktig sted blir anvist. Når ambulansen nærmer seg rett adresse, blir kartet forstørra etter hvert som bilen nærmer seg huset. Derfor er det viktig at den som tar kontakt med redningstjenesten, vet hvor den befinner seg og hvordan adressen staves og skrives. Også er det slik at de fleste tastatur som brukes nå, bare har Norske bokstaver.