MENINGER

Reformtoget står på stasjonen

- Vi kan like det eller ikke, men reformtoget har avgang 1. juli, skriver ordfører Dan-Håvard Johnsen i denne kronikken.

FORDELER OG ULEMPER: Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL).  Foto: Arne Teigen

leserbrev

KOMMUNEREFORM, REFORMKOMMUNE ELLER KOMMUNEFORM?

I disse dager viser ulike lokale medier et bilde av undertegnede, som underskriver en avtale sammen med ordførerne i Tromsø, Karlsøy og Storfjord. La oss ta det viktigste først:

- NEI, vi har ikke inngått en forpliktende avtale med Tromsø kommune.

- NEI, vi har ikke tatt et standpunkt i kommunesammenslåingsdebatten.

Vil berøres mer

I løpet av mars/april utarbeides en rekke avtaler mellom kommunene i hele landet. Dette er vi pålagt av regjeringen. Disse avtalene har fått navnet intensjonsavtale. Hensikten med disse er at de skal være et grunnlag for politikerne og innbyggerne til å ta et valg i den meget omtalte kommunereformen.

Det eneste som er helt sikker er at kommunereformen vil berøre innbyggere i små kommuner (Lyngen) mye mer enn innbyggerne i store kommuner (Tromsø). Derfor er engasjementet og spørsmålene mye større og flere i Lyngen enn i Tromsø.

LES OGSÅ: Vil forhandle med Storfjord

Mest mulig kunnskap

Spørsmål knyttet opp mot fremtidig tjenestetilbud og offentlige arbeidsplasser er meget viktig for folk i Lyngen. I disse intensjonsavtalene håper vi å kunne belyse de fleste områder der innbyggerne naturlig stiller spørsmål. Det være seg vedrørende egen arbeidsplass, ho mor på sykehjemmet eller skolestruktur.

Hensikten med intensjonsavtalen er at man tilegner seg mest mulig kunnskap om konsekvensene av en kommunereform og ikke bare danner seg et standpunkt basert på følelser.

For Lyngen sitt vedkommende har vi tre alternativ:

 • Vi kan velge å fortsette som egen kommune.  
 • Vi kan lage en ny storkommune rundt Lyngenfjorden. (Bestående av Kåfjord, Storfjord og Lyngen.)
 • Vi kan tilslutte oss den nye storkommunen Tromsø. (Bestående av Tromsø, Karlsøy og Lyngen evt Storfjord)

LES OGSÅ: Frykter opprivende samisk-debatt

Status for Lyngen

La oss starte med utgangspunktet. Hva er status pr dato i Lyngen kommune?

 • Vi har en brukbar økonomi p.t. med penger i disposisjonsfond. Det er det veldig få kommuner som har.
 • Vi har rikelig med naturresurser som kan gi gode inntekter i fremtiden. (Steinbrudd i nasjonal størrelse med prima kvalitet på produktet, Landskapsvernområde Lyngsalpene samt to meget attraktive fjorder.)
 • Vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Da tenker jeg spesielt på barnehager, skoler, legetjenester samt høy kvalitet på idrettstilbud, kulturskole samt annet frivillig arbeid.
 • For barn og unge er Lyngen kommune en mønsterkommune. I våre stort sett nye skolebygg har vi stor voksentetthet og våre barn får servert gratis skolelunsj hver dag.
 • Idrettslag og foreninger disponerer kommunens haller og gymsaler vederlagsfritt.
 • Innbyggerne har særdeles kort vei til besluttende myndighet. Alle kjenner en kommunestyrepolitiker som de kan henvende seg til, eller de kan når som helst avtale tid til å slå av en prat med ordføreren. Lokaldemokratiet lever i beste velgående.

LES OGSÅ: Klare krav til forbedring

Baksiden av medaljen

Hvis man legger til grunn det jeg skisserer ovenfor, er det ikke vanskelig å være enig i at vi klarer oss godt alene. Hvorfor i det hele tatt tenke tanken om en kommunesammenslåing med våre naboer?

Med så mange flotte plusskvaliteter må medaljen ha en litt mørkere bakside, siden politikerne i Lyngen kommune ønsker å få til en intensjonsavtale med sine naboer.

 • Vi er blant de kommunene i landet som har størst prosentvis fraflytting. (Tall fra 2015)
 • Det at de unge og yrkesaktive flytter gjør at vi om få år får en eldrebølge som vil overgå alle prognoser for ordinære kommuner. Hvis vi legger til grunn at en sykehjemsplass koster i gjennomsnitt 1 million kroner, kan vi se konsekvensen av dette.
 • Nytt inntektssystem for kommunene vil favorisere store enheter. P.t. har vi et eget småkommunetilskudd som vil reduseres kraftig. Hvis det nye inntektssystemet, som er ute til høring, blir vedtatt. Vil Lyngen kommune årlig tape ca 5 mill. kroner.
 • Penger til infrastruktur følger store regioner og store enheter. Hvis vi skal ruste opp Pollfjelltunellen, fylkesvei Oteren-Lyngseidet, Lyngseidet-Svensby-Russelv eller Lyngseidet-Koppangen krever dette store bidrag fra fylke og stat. Vi kan gjøre en liten oppsummering og se hvor vi står i dag. Temmelig langt ned i køen om veipenger. Til slutt må man kunne påpeke at det har vakt forholdsvis stor undring lokalt når både Bjarkøy og Langsundforbindelsen blir prioritert foran Ullsfjordforbindelsen.

LES OGSÅ: Vil ta Skibotn til Kåfjord

Kan miste styringen og gulrøttene

Vel vi kan like det eller ikke, men kommunereformtoget står på stasjonen med avgang 1. juli 2016.

Riset bak speilet er at regjeringen tegner kommunekartet slik de mener det bør være. Da mister man både styringen og de økonomiske gulrøttene som kommer med en kommunereform.

I dag kan våre innbyggere sette seg inn i hva storkommunealternativet sammen med Tromsø vil innebære. Forhåpentligvis vil vi få på plass en intensjonsavtale med Lyngenfjordalternativet. Det hele vil ende opp med en folkeavstemning som tas inn som rådgivende til kommunestyret 14. juni.

Så kjære medborger fortsett å engasjer deg, still kritiske spørsmål og vær med på å dra ungdommen inn i diskusjonen. Det er deres fremtid.

Ha et godt valg!