MENINGER:

Troms fylkeskommune svikter frivillige lag og organisasjoner

Frivilligheten i Troms ønsker en dobling, ikke en halvering av støtten til opplæring i frivillige organisasjoner.

Fylkeshuset i Tromsø  Foto: Tom Benjaminsen

leserbrev

Troms fylkeskommune foreslår å kutte støtten til opplæring i frivillige organisasjoner. I budsjettet  for 2017 vil fylkeskommunen halvere støtten, fra 400.000 til 200.000.- , for så og kutte hele støtten i  2018. Det er de små talls lov som gjelder i Troms.

Frivilligheten og organisasjonenes virksomhet er som et tynt lag lim i samfunnet vårt. Du ser ikke omfanget – frivilligheten bare er der og det enkelte medlem bidrar etter evne, kunnskap og sosialt engasjement. Virksomheten binder sammen strukturer i fylket, skaper møteplasser og forener mennesker i ønske om å lære mere. Det er dette engasjementet fylkeskommunens budsjettkutt vil svekke og ødelegge.

269 kurs

Studieforbundet vårt, Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) vil bli lidende med et slikt kutt. Vi står for 13 prosent av kurs- og opplæringsaktiviteten og fikk i 2015 rundt 56.000.- kroner i støtte fra Troms fylkeskommune.

Støtten er basert på antall studietimer vi har i fylket. Våre medlemsorganisasjoner arrangerte siste år 269 kurs for 2037 deltakere. Våre organisasjoner og lokale lag i Seniordans Norge, Frilynt Norge, Norges Husflidslag, Hålogaland amatørteaterselskap, Forbundet Kysten, Noregs Ungdomslag, Norsk Quilteforbund, Landslaget for lokalhistorie, Norsk forening for kulturhistorisk sverdfekting, Norsk selskap for fotografi og Slekt og Data er alle frivillige organisasjoner som driver en omfattende opplæringsaktivitet i fylket.

Hos disse organisasjonene finner du bortimot 269 kurs som tar for seg alt fra; folkemusikk, folkedans, seniordans, revy og orkester, tre- og metallarbeid, koreografi, slektsforskning, teatersport, regi og skuespillerteknikk, fotokurs, knipling, spinning, veving, båt , vedlikehold og restaurering, plantefarging, tradisjonsmat, kystkultur, lokalhistorie, broderi , for å nevne noe.

Dekkes delvis

Ved siden av å opprettholde det allmenne kunnskapsnivå i fylket, bidrar vi med en omfattende virksomhet innen kulturliv, kulturvern, organisasjons -og demokratiforståelse og ivaretagelse av regionens immaterielle kulturarv. Hvis vi også legger til grunn at ensomhet er den største folkesykdommen i Norge – er studieforbundene og medlemsorganisasjonene fylkets største forbyggende aktivatorer på folkehelseområdet.

 Vi i Studieforbundet kultur og tradisjon i Troms ønsker å gjøre leserne spesielt oppmerksom på at kursaktiviteten i regi av studieforbundene og våre medlemsorganisasjoner skal være åpen for alle jmf. voksenopplæringsloven. De fleste studieforbund har tilgang på tilretteleggingsmidler slik at f.eks tolk og ledsager på kurs delvis kan inndekkes.

Kursarenaen kan være en egnet arena hvor integrering, kulturell opplæring, tilhørighet, sosiale nettverk og språkopplæring kan være en del av formidlingen i tillegg til kursets fagområde. I vår kurshverdag retter dette tilbudet seg til både ensomme mennesker, flyktninger, tilflyttere og innvandrere.

Virksomheten svekkes

Vi holder kurs der deltakeren bor. Det drives kursvirksomhet i hver kommune, til enhver tid og for ungdom og eldre. Det er i tillegg " god butikk" for fylket å opprettholde og støtte virksomheten. Hver kurstime vi i Studieforbundet klarer å skape for befolkningen i Troms støttes nemlig med penger fra Kunnskapsdepartementet. Bare vårt Studieforbund tilfører gjennom kursaktiviteten bortimot 560.000.- statlige kroner til opplæring og kulturliv i fylket.

Fylkeskommunal støtte går til å drive opplæringsvirksomheten, til å utvikle opplæringstilbudet og til å holde organisasjonsstrukturen og tilbudet oppe i fylket. Når fylkeskommunen ikke bidrar med støtte til de frivillige organisasjonens opplæringsvirksomhet svekkes virksomheten og aktiviteten over tid. Da forsvinner også de statlige opplæringskronene ut av fylket.

Tilbudet smuldrer

Bare i Studieforbundet kultur og tradisjon i Troms er over 104 kurslærere i aktivitet gjennom året. Hver organisasjon er å anse som en spesialist på sitt fagfelt. Dette skaper en arena for profesjonelle utøvere av ulike kulturuttrykk som i samspill med kursdeltakere kan utøve sitt yrke og ha sin arbeidsplass innen kulturlivet i fylket - f.eks teater/revy instruktører og kurslærere.

Studieforbundet kultur og tradisjon erfarer at hvis ikke organisasjonsstrukturen og beredskapen i de frivillige støttes – smuldrer tilbudet og organisasjonene bort over tid. Kort sagt - det blir ikke noen igjen der ute som vil eller klarer å arrangere kurs, opplæring og annen aktivitet. Bl.a er frivilligheten og våre organisasjoners daglig aktivitet og eksistens er en forutsetning for utvikling og avvikling av større kulturarrangement i Troms fylke.

Heller dobling

Til deg som er fylkespolitiker – støtt opplæringsvirksomheten – støtt de frivillige organisasjoners virksomhet. Vi utfordrer dere til å doble støtten til studieforbundenes virksomhet i fylket , fremfor å kutte denne.

For Frivilligheten og Studieforbundet kultur og tradisjon –Troms.

Torgunn Andreassen – Troms fylkeshusflidslag og Audhild Myrvoll – Seniordans Norge Region Troms