JULEBREV FRA ORDFØREREN:

Kjære Kåfjordinger! Nå kan vi glede oss til 2017

Ett år er snart historie og vi kan begynne å glede oss til 2017. Året som gikk har nok en gang minnet oss på hvor heldige vi er som bor i en så fredelig del av verden.

Svein O Leiros (Sp), ordfører i Kåfjord kommune.  Foto: Arkivfoto

leserbrev

Jo mer som skjer av tragedier ute i verden, desto bedre setter vi pris på å bo her vi bor. Vi her heldige som kan invitere folk hit som trenger roligere forhold enn det de kommer fra.

Kommunereformen skapte debatt

2016 huskes for den store saken om kommunereformen. Denne saken skapte mye god debatt og stort engasjement i oss. Over 250 Kåfjordinger møtte på de 4 folkemøtene som ble avholdt, og signalene fra disse var rimelig klare. Det som ble diskutert var om vi Kåfjordinger skulle stå alene, bli en del av stor Lyngen eller se nord og mot Nord Troms 4. Det har vært lagt ned store ressurser både administrative- og politiske- i alle utredningene som ligger til grunn for avgjørelsen. Til slutte fattet kommunestyret et enstemmig vedtak om at vi skulle stå alene, noe undertegnende er godt fornøyd med. Kommunereformen er etter min mening en ren sentraliseringsreform, der makt og myndighet blir sentralisert og utkantene og distriktene blir taperne. Noen av oss ønsker større kommuner, og vi som folkevalgte skal ha respekt for at ikke alle er enige i vår avgjørelse.

Stort helseløft

Kåfjord er en kommune full av muligheter og utfordringer, og god fremgang krever god planlegging. Jeg mener at vi drifter og utvikler kommunen godt. Det skjer kanskje ikke så fort som man skulle ønske, men det handler om å bygge stein på stein og prøve å følge og påvirke slik at utviklingen går i riktig retning.

Et nytt stort helsesenter planlegges bygd på «Svenhaugen» for 240 millioner kroner. Det blir et helseløft vi ikke har sett maken til i Kåfjord. Her skal det bli et toppmoderne «helsehus» som skal «spekkes» med det aller ypperste innen miljøkrav, modernisering og velferdsteknologi. Går alt etter planen skal snora klippes og beboerne flytte inn høsten 2018. Dette er en meget viktig satsning for fremtidas helse-Kåfjord.

Mest skredutsatt i Norge

På Løkvoll pågår det mye anleggsarbeid og dette vil også vare hele 2017. Her vil jeg berømme- og takke Statens vegvesen for det samarbeidet vi har. Når arbeidet blir ferdig har hele Løkvollen fått en skikkelig ansiktsløfting.

Vi lever i Norges mest skredutsatte kommune og har alle typer skredfare hengende over oss. Her truer marin leire, sørpeskred, sneskred, steinskred og store fjellskred. Derfor har det vært-, og er, en viktig sak for oss lokalpolitikere å legge forholdene til rette slik at vi alle kåfjordinger skal kunne leve og bo trygt. Vi bruker mye penger og andre ressurser for å få dette til. Flere familier må flytte fra sine boliger og etablere seg på nytt i nye hus. Ungene blir revet opp fra sine vante omgivelser og må starte på nytt. Det er selvfølgelig ikke enkelt å sanere livsverket ditt og starte heilt på nytt på en ny plass. Det ser ut som at dette har gått veldig bra så langt, og det er jeg svært glad for. En stor honnør til dere som stå midt oppe i det. Dere skal vite at vi tenker på dere.

Skal være en trygg kommune

Naturen vår er i endring. Det kan vi ikke gjøre så mye med lokalt, men vi er heldige som har fått varsler om at vi må foreta oss noe for å sikre oss mot fare. Det er offentlige myndigheters ansvar å gjøre det en kan for å hindre skade på liv og eiendom. NVE bidrar heldigvis med overvåkning og faglige vurderinger slik at vi kan bestemme oss for å gjøre noe for å sikre.  Vi håper at 2017 vil bringe med seg en kartlegging av hele kommunen slik at vi kan fortsette å utvikle Kåfjord på en trygg måte.

Satser på de svakeste

På tampen av 2016 vedtok vi et budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020. Et budsjett der vi opprettholder dagens drift, i tillegg til at vi satser på de aller minste og de svakeste i samfunnet.

Rektorene og styrene i barnehagene får økt sine ressurser, rus og psykiatri får økt bemanning, det blir et skikkelig IT løft i skolene, vi skal prøve å få montert led-pærer i alle veilys, vi skal få til et industriområde i Skardalen, drenering rundt Olderdalen skole pluss flere saker. Dette viser selv om vi har store utfordringer så satses det for fullt og 2017 vil også bli et meget spennende og aktivt år.

Jeg er utrolig glad for at vi har fått startet opp et nytt tilbud med «oasen Kafe» på Marielund. Et tilbud til de som kanskje trenger det aller mest. Et møtested der folk kan treffes to dager i uken til sosialt samvær og samtaler med andre. Det er også gledelig at det i år gis det tilbud til alle på julaften til felles arrangement.

Takker for innsatsen

Samtidig vil jeg takke alle ansatte i kommunen, uavhengig av sektor, for flott innsats i 2016. Det er dere alle som bidrar til å utgjøre en forskjell for våre innbyggere, og jeg er stolt av innsatsen dere legger ned til Kåfjords beste.

Så tilslutt vi jeg heie frem alle de frivillige i Kåfjord. Frivilligheta lever i ryggmargen til den enkelte Kåfjording. Det legges ned et formidabelt arbeid i de forskjellige lag og foreningene vi har. All heder og ære til alle dere som står på for å gi et best mulig tilbud til Kåfjords innbyggere.

Jula er en høytid for mange der familiene samles, tradisjonene videreføres og roen senker seg over hus og heim. Men det er ikke alle av våre som har det slik, mange gruer seg til jul og noen sitter alene. Jula er også tid for savn og ettertanke. Der er noen som er savnet rundt selskapsbordet i mange hjem. Vi bør huske på alle, besøk en som sitter alene og ta deg tid til å være et godt medmenneske.

Så takk til dere alle for året 2016, og jeg gleder meg allerede å skrive 2017.

Ha et riktig god jul og et velsignet nyttår.