Finnmark og Troms - en unik mulighet!

leserbrev

Da er avklaringen endelig kommet. Nord-Norge deles i to regioner, Finnmark/ Troms og Nordland! Og like sikkert som at det ble to regioner, er Sp ute med sin krasse kritikk for en reform som har stort flertall i Stortinget og truer med reversering. Ap ønsker, og vet at det er nødvendig med en slik reform. De liker bare ikke at noen andre klarer å gjennomføre det de selv ikke klarte i regjering!

Regionreformen er ett ektefødt barn av Kristelig Folkeparti og Venstre, og et krav da regjeringen ønsket en kommunereform. Vi visste at H og FrP ønsket å ta vekk det fylkeskommunale/ regionale folkevalgte nivået. Derfor har det viktig for KrF å sikre dette nivået ved å se på muligheten for færre og større regioner, og at det viktigste er å beholde et regionalt folkevalgt nivå. For KrF er dette en demokrati og anti-sentraliseringsreform. Norge er ett av Europas mest sentralstyrte land, spesielt gjennom ulike direktorater. Mange av tiltakene og støtteordninger treffer ikke de utfordringer vi har i Troms og Nord-Norge. De kan ikke tilpasses våre utfordringer og blant annet derfor taper vår landsdel mye økonomiske støtte. Detter gjør regionreformen spesielt viktig for Nord-Norge. Ved at Finnmark/ Troms nå blir en region med høyere folketall og som med en stemme vil fremme sine synspunkter og krav, vil det være lettere å komme gjennom hos direktorat, departement og storting. Hovedpoenget er likevel å overføre mer myndighet og flere viktige oppgaver fra staten til ny regioner. Dette gir oss nye muligheter til å utvikle landsdelen ut fra de ressurser, forutsetningen og unike utfordringer på en mye mer tilpasser måte.

Ordfører i Kvænangen: – Alta er et naturlig senter

Senterpartiet: – Forhastet og dårlig forberedt gigantreform

Istedenfor å se problemer, kun komme med kritikk og true med reversering, synes jeg vi som folkevalgte i denne nye regionen skal se på mulighetene det gir oss. Denne regionen den mest interessante internasjonalt. Vi har uante ressurser i form av fisk, mineraler og turisme som Norge og verden trenger mer av fremover. Dette gir oss en unik mulighet, men vi må ønske å presentere oss som attraktive og ta i bruk dette, til innbyggernes beste.

Skal vi få til dette må vi som lokale, regionale og sentrale folkevalgte bruke muligheten som vi nå har, og ikke true med reversering eller kun bruke saken valgstrategisk for å oppnå mest mulig oppslutning. Til det er saken for viktig for folk i Finnmark/Troms.