MENINGER:

Betaler 150,- for å betale 50,- kroner

einar storslett 

leserbrev

Åpent brev om pris på banktjenester hos Sparebank1 Nord-Norge til Forbrukerrådet.

Ytre Kåfjord Pensjonistforening konstaterer at SP1 over lengre tid har tatt seg den frihet å prise postgirotjenesten med 150,- kroner. Dette er tolv ganger mer enn konkurrenten DNB/Postbanken, for eksempel.

Bankens opplegg er til stor frustrasjon og komplett uakseptabelt for de grupper av eldre som av ulike årsaker avhengig av tjenesten som i sin tid ble tilbudt brukerne. Det burde være et ufravikelig krav at banktjenester tilpasses de ulike brukergruppenes behov. En relevant tilføyelse – er det rimelig at man må ut med 150,- kroner i gebyr for å få betalt 50,- kroner?

YKP ber Forbrukerrådet følge opp saken over Sparebank1 Nord-Norge. I dette tilfellet står man overfor et ekstremt skeivt forhold mellom reell kostnad og størrelsen på gebyret.

YKP ber om en snarlig tilbakemelding på hva som blir gjort fra Forbrukerrådets side. Dette er også avgjort en sak for Finanstilsynet, slik vi ser saka.