MENINGER:

Storfjord går nye veier

Charles Nyheim ler av den nye adressen sin.

Charles Nyheim  Foto: Jan Arild Hansen

leserbrev

Da har den nye veiadressen min endelig kommet på plass, naturlig nok velger jeg å skrive den på norsk sia vi alt e 3-språklig og kommunen ønsker å likestille både norsk, samisk og kvensk.

Den nye adressen vil da bli slik som jeg viser til i brevet til kommunen i dag:

Ser at kommunen nå har fått ut fingeren og navnegitt også mitt hjemsted/sekundærbolig. Som en 3-språklig kommune velger jeg å bruke det norske navnet kommunen har gitt istedenfor det samiske som jeg ikke har noen særlig tilknytning eller forståelse for! Navnet kommunen har gitt; Sildaroggi 1 finnes ikke nevnt på samisk noen steder, men etter å ha konsultert flere samer, så viser det seg at kommunen antakelig har begått en skrivefeil. På samisk burde det enten hete Šaldiroggi eller Sildiroggi, - vi har forøvrig bestandig brukt sildi om bru, roggi betyr på norsk: skar, grop el.

Les også saken: - Jeg har sett mange skilt men dette tar kaka

Sildiroggi er etter svensksamene som hadde beite i vår del av kommunen gjennom generasjoner.

Men sia kommunen har gitt veien navnet Sildaroggi, så velger jeg å bruke den slik det ville hete på norsk iflg samene. Sitat: "Sildaroggi er jo der hvor du stikker hånda din eller noe annet for å få haill." Det betyr med andre ord fittegropa, eller fitteskaret. Så inntil kommunen kommer med noe bedre forslag vil adressen min bli skrevet på norsk:


Fittegropa 1, 
Steindalen,
9046 Oteren