Et overtramp mot næringslivet i kommunen

Debattinnlegg vedrørende Lyngen kommune sitt kulturangement i forbindelse med Arctic Race of Norway.

KRITISK: Stein-Erik Eliassen, eier av Sørheim Brygger på Lyngseidet.  Foto: Arne Teigen

leserbrev

I forbindelse med førstkommende helgs arrangement av Arctic Race i Lyngen er det planlagt flere kulturarrangementer i kommunen. Et av disse er avholdelse av utekonsert med livemusikk både fredag og lørdag kveld. I denne forbindelsen ønsker jeg som eier av Sørheim Brygge å informere om den framgangsmåten som er benyttet både av Lyngen kommune og arrangementskomiteen. En framgangsmåte som etter min mening er svært uheldig.

Tidlig i planlegging

Sørheim Brygge v/ undertegnede var tidlig informert om sykkelarrangementet. Som næringsaktør så også vi en mulighet til å bidra på denne fantastiske hendelsen. Vi var derfor svært tidlig i planleggingen med å kunne arrangere utefestival på vårt anlegg. Flere band/musikere ble kontaktet og reservert (brødrene Bremnes, KM Myrland og Senjahopen). Kommunens ledelse ble informert om våre planer.

Under det videre arbeidet ble de sikkerhetsmessige sider rundt arrangementet vurdert. Dette gjaldt da spesielt om vi hadde de formelle godkjenninger til arrangementet samt sikkerhet rundt grunnforhold rundt vårt anlegg. Dette var helt klart en selvfølge både overfor forsikringsmessige sider samt det rent juridiske ansvaret man påtar seg.

Uttalelse fra geolog

Jeg hadde da en uformell samtale med kommunens ledelse hvor dette ble diskutert og hvor jeg da rådførte meg med disse ut fra de planer vi hadde. Når det gjaldt den formelle godkjenningen var det et ønske fra Lyngen kommune at vi fikk klarlagt hvor mange personer vårt anlegg var godkjent for med eventuell påfølgende søknad om bruksendring.

I tillegg var det ønske fra Lyngen kommune om uttalelse fra geolog for godkjenning av grunnforhold for denne type arrangement. Disse momentene medførte at vi avlyste våre planer. Dette spesielt rundt ønske om uttalelse fra geolog som med meget stor sannsynlighet ville utløse krav om grunnboring. Ingen geologer ville påta seg et slikt ansvar uten grunnboring.  Kommunen ble informert om vår konklusjon. Vi ble deretter informert om at et eventuelt arrangement skulle flyttes til fergekaien på Lyngseidet.

Samme musikk

Det var derfor med vantro jeg registrerte at Lyngen kommune har montert et stort partytelt på sjøsiden av kommunehuset på Lyngseidet, nærmeste nabo til vårt anlegg. Her skal det også arrangeres utekonsert både fredag og lørdag kveld. Lyngen kommune har i tillegg  booket samme musikk som Sørheim Brygge hadde inngått intensjonsavtale med….

Undertegnede kontaktet da umiddelbart både ordfører, leder av arrangementskomiteen samt teknisk ledelse for å få dette bekreftet. Alt dette stemte. Jeg ønsket også en uttalelse om hvilke kriterier rundt godkjenning av grunnforhold som var benyttet, hvem som hadde fått tillatelse samt hvem som hadde gitt tillatelse.

Her bekreftet kommunen at de har benyttet de grunnboringsdata som var benyttet da aktuelle arrangementsplass ble bygget. Jeg regner da med at det er Noteby sine grunnboringsdata som ble benyttet da kommunehuset (tidligere bankbygget) ble bygget. De samme grunnboringsdata ble benyttet da Sørheim Brygge fikk sine tillatelser til bygging…. Her har  kommunen gitt tillatelse til seg selv.

Hvorfor ikke forespurt?

Det neste urovekkende momentet i saken ble avdekket da det ble klart at kommunen hadde gitt arrangementsansvaret for avvikling av konsertene til et firma i Nordreisa. Dette firmaet skal stå for all servering under begge konsertene. Ingen av kommunens løyveinnehavere er forespurt om dette. I kommunen har vi erfaring både med Rock og reker samt idrettslag som helt klart kunne tatt seg av denne type arrangement.

I tillegg visste både ordfører, kommunens ledelse samt leder av arrangementskomiteen at Sørheim Brygge hadde planlagt dette arrangementet men måtte trekke seg på grunn av overnevnte momenter. Hvorfor ble ikke vi forespurt? Handteringen må karakteriseres som en skandale og et overtramp mot næringslivet i kommunen. Dette forsterkes når man samtidig registrerer at arrangementskomiteen har kommet med kritikk av næringslivet i kommunen om passivitet rundt Arctic Race of Norway!

Smulene etter andre

Det er beklagelig at kommunen har klart å skape denne situasjonen. Sørheim Brygge ble forespurt av Lyngen kommune om vi kunne arrangere kakesalg disse dagene ettersom ingen andre kunne. Dette har vi takket nei til av forståelige grunner. Mange vil nok karakterisere dette som å fordele smulene etter andre. Vi er kommet til samme konklusjon.

 Vi vil uansett ønske Arctic Race of Norway lykke til med dette fantastiske sykkelrittet.