DEBATT:

Skammelig deltid

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

leserbrev

Jeg er hjelpepleier, og jeg er utrolig stolt av yrket mitt og jobben vi hjelpepleiere gjør. Likevel skjemmes jeg så hardt over den lave stillingsprosenten min at jeg synes det er vanskelig å fortelle folk hvor stor stilling jeg har.

Alle som kjenner meg vet at jeg jobber mye, og de fleste tror nok at det kommer av at jeg har full stilling. Det er en misforståelse. For selv om jeg måned etter måned jobber overtid, og i praksis kan jobbe så mye som jeg bare klarer, så har jeg bare 19,72% fast stilling. Det utgjør 4 vakter i måneden. Fast. Hver måned. Det er ikke noe å klare seg på.

Jeg hadde høyere stilling da jeg var 16 enn nå som jeg snart er 26. Det er flaut å si det høyt. Jeg føler virkelig ikke at jeg er der jeg skulle ønske jeg var i en alder av 25.

Jeg er flink i jobben min, og jeg er ikke redd for å si det. Jeg vet at jeg gjør det bedre enn hva stillingsprosenten min er verdt, men likevel står jeg fast. Jeg har ikke sett en eneste 100%stilling i mitt yrke bli lyst ut i hjemkommunen min siden jeg tok fagbrevet i 2012. Og det kommer ikke av at det ikke trengs hjelpepleiere lengre, det kommer av en systematisk utnyttelse av helsepersonell. Å jobbe ufrivillig deltid er med på å skape utrygghet for framtida mi, det gjør meg avhengig av mannen min for å få et lite billån og det gjør at jeg må arbeide dobbelt så mye ubekvemstid som de med hel stilling. Og jeg er ikke alene. Nesten halvparten av alle kvinner i arbeid jobber deltid, de fleste ufrivillig. Etter at den sittende regjeringa kom til makta for 4 år siden har det blitt enklere å utnytte arbeidstakere på denne måten. Det er blitt åpnet opp for mer bruk av midlertidige stillinger og arbeidsmiljøloven er sterkt svekket.

Lave stillingsbrøker er en direkte utnyttelse av helsepersonell. Det er med på å skape en vanskelig situasjon for både de ansatte og for pasientene som mottar helsehjelp. Jo flere som jobber deltid, jo flere ulike ansatte er det for pasientene å forholde seg til i ganske intime og sårbare situasjoner.

Med deltidsstilling blir livet uforutsigbart og det er vanskeligere å planlegge framtida. Det er nesten umulig å ta opp lån og få egen bolig uten hjelp fra andre, og det krever mye å si ifra om urettferdighet på arbeidsplassen fordi det allerede kjempes hardt om de ekstravaktene som er tilgjengelige. Mange som jobber ufrivillig deltid i helsesektoren jobber på flere arbeidsplasser, noe som er med på å senke kvaliteten og kontinuiteten for pasientene.

SV ønsker at arbeidslivet skal bygges rundt faste ansettelser, og at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet. Eldre og syke fortjener en helsesektor med høy kvalitet og de ansatte fortjener en trygg og sikker arbeidsplass. Det er på tide med forandring!