DEBATT:

Svikter vi våre barn og deres barn

leserbrev

Det er utallige ulike temaer og saker som polikere hevder er de viktigste ved høstens stortingsvalg.

Prata med en ungdom om dette for ei tid sia, og der fikk jeg ei veldig grei beskjed: «Valgets viktigste sak er klima. Vi må motarbeide global oppvarming. Det er jo vi og våre barn og barnebarns barn som vil befolke verden i kommende generajoner». Stabilt klima, er forutsetningen for et godt liv. Skjer ikke det, så venter feilslåtte avlinger med matmangel og hungersnød. Historisk har hungersnød medført store folkevandringer med nød og krig.

Alt nå ser vi konturene av temaer i høstens norske valg. Arbeiderpartiet og Høyre håper tydeligvis at disse to partiene skal få styre temavalgene, og da vet vi hvilke saker som blir aktuelle. Det viktigste temaet, Miljø/Klima, vil nok få en veldig bekjeden og lite opplysende omtale. Kanskje får vi høre forsøk på å grønnmale de nye planene for prøveboringer i LoVeSe og Barenshavet, og prat om norsk ansvarlighet, ved videre oljeutvinning.

Ved b.l.a. det norske klimasenteret Cisero, har de tatt opp temaet «anvarlig oljeutvinning» og satt opp et klimabudsjett: Vi har bare 66% sjanse til å nå målene i Paris avtalen, dersom verden slipper ut i underkant av 200 milliarder tonn CO2. Norsk olje og gass alene bidrar med nærmere en halv milliard tonn årlig-. Tar vi med at all verdens kjente oljebrønner blir tømt, så blir utslippene omtrent 1000 milliarder tonn CO2. Da har vi altså begynt å utvinne/bruke omtrent 5 ganger så mye olje,gass eller kull som atmosfæren tåler. Slik kommer den norske ansvarliheten i et merkelig lys, når stadig nye områder utredes for mer olje/gass-utvinning.

Ungdomorganisasjonen Natur og Ungdom og Besteforeldre mot global oppvarming har smmmen med Greenpease, saksøkt den norske stat for å bryte med § 112 i Grunnloven, som slår fast at politikerne skal ta vare på miljøet for fremtidige generasjoner. - AP og Høyre protesterer, og mener at dette skal ikke domstolene blande seg inn i. Vi har dessverre 4 partier som ivrer for fortsatt utvinning og der slår Frp og SP følge med Ap/H.

Mange av oss eldre har nok både barn,barnebarn og oldebarn, og vi ønsker dem alle et godt og trygt liv. Eneste måten vi kan forsikre oss på og kanskje unngå den varslede klimakrisa, er at vi og resten av verden, lar resten av olje/gass og kull ligge urørt. Alle land må bidra, ikke bare med prat, men også med handling.

Ved stortingsvalget i høst, kan vi gjøre vårt, ved ikke å ikke å gi noen av «bore-partiene» vår stemme, men fordele dem på Krf, Rødt, Venstre, De grønne, og SV. (Eller andre partier me «stopp i oljeletinga» som programpost.)

Med bessfarhelsing