Er det virkelig nok at 2500 innbyggere har et dugnadsbasert brannvesen?

Inge Richardsen retter kritikk mot Skjervøy kommune.

Illustrasjonsfoto.  

leserbrev

Er det virkelig nok at 2500 innbyggere i Skjervøy har et rent dugnadsbasert brannvesen - som ikke gir noen som helst garanti om at hjelpen kommer når alarmen går...?

Tenk deg følelsen mannskapene i brannbilen har når de venter på sjåføren som kanskje kommer...?!?

Hvis brannsjef og Rådmannens innstilling om å legge ned befalsvakt og sjåførvakt her på Skjervøy blir godkjent av kommunestyret kan dette fort bli en realitet. Det er derfor viktig at alle innbyggerne vet hva innstillingen innebærer hvis kommunestyret skulle stemme ja:

Anbefalingen betyr i praksis at hurtig og livsviktig respons av lokalkjent brannpersonell - som idag assisterer ambulanse, politi, helsesenter (akutt, omsorgsboliger, vernede institusjoner, psykiatriske boliger m.m), rykker ut på alarmer fra fiskeindustri, forretninger, skole og barnehager, som driver livreddende førsteinnsats v/ ulykker, og som er "limet" mellom nødetatene på hendelser- kommer for sent til eller uteblir helt!?

I vår jobb der hvert minutt teller, er dette et heller dårlig utgangspunkt!


UROLIG FOR SIKKERHETEN:

Brann kan spre seg raskt mellom bobilene

Regionbrannsjefen bekymret etter bilder fra rasteplass.

 

Legg til økende tungtransport med +25 vogntog t/r daglig, langs en svingete, dårlig fylkesvei, med 2 utdaterte tuneller og den kranglete "Langbakken", vinterstid... -Det betyr også at full mannskapsbil risikerer å bli stående uten sjåfør......der livsviktige minutter går tapt...

Hvis saken får gjennomslag politisk betyr det at livsviktig førsteinnsats fra vaktbefal kan utebli(!), da befalsvakta som skal styre innsatsen plutselig befinner seg i Kvænangen (120 km/2 timer), eller Kåfjord (87km/1.20 min.) eller i beste fall Nordreisa (47 km/50 min.) og i første omgang KUN er tilgjengelig på nødnett- som mangler dekning enkelte steder.....

God lokalkunnskap har visst seg å være utslagsgivende under flere hendelser tidligere... Denne tryggheten kan vi miste i fremtiden.

Interkommunal brannsjef har jobbet med innstillingen på oppdrag fra rådmennene i Nord-Troms. At den øverste brannlederen på tross av markant motstand fra beredskapsjefer og tillitsvalgte i Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord likevel innstiller på felles beredskap i Nord-Troms og nedleggelse av befalsvakt og sjåførvakt på Skjervøy er urovekkende! Dette er nedbygging av vår beredskap og det at forslaget kommer fra øverste leder, som skal styrke oss og ikke svekke oss - merkes godt på motivasjonen blandt mannskapene!

Denne utviklinga vil vi i brannvesenet ikke være bekjent med, da den bygger ned brannberedskapen i kommunen, en beredskap som allerede er på et minimum. VI vil ALDRI gå inn for forslag som reduserer brannberedskapen, verken lokalt eller regionalt!


Slik håndterer de skyting på skole

Denne uka har nødetatene i Nord-Troms trent på å håndtere situasjoner hvor det utøves livstruende vold.