MENINGER:

– Det er forkastelig å kutte ut idrett

Elevrådet ved Nord-Troms videregående skole har skrevet en høringsuttalelse angående idrettslinja.

Foto: Nord-Troms videregående skole 

leserbrev

Vi er enige i det vår kjære rektor sier, vi har et sterkt ønske om å opprettholde idrettslinjen på denne skolen.


MENINGER:

– Vi ønsker at byrdene fordeles rettferdig

Høringsuttalelse angående opplæringstilbudet 2018/2019 Nord-Troms videregående skole.

 

Vi tenker det er forkastelig å kutte ut idrett, på grunnlag av at det går ut over hele skolen. Idrett jobber med mange saker som har et positivt utfall for miljøet på skolen, som for eksempel idrettsdag og natturnering.

Ved å kutte ut idrett vil lokalmiljøet også svekkes, på grunnlag av at a-lagene i Nordreisa trenger idretts elevene for å kunne stille lag, samt juniorlaget.

Noe de også gjør er at de er trenere for aldersbestemt i lokalmiljøet, og de dømmer også mange kamper for aldersbestemt som ville vært meget trist å miste.


REKTOR OM FORSLAG Å LEGGE NED LINJETILBUD:

– Helt uholdbart

Rektor ved Nord-Troms videregående skole, Olaug Bergset, sier det er vil være urettferdig for ungdommene å fjerne idrettslinja.

 

Vi liker ikke at politikerne driver med urbanisering, for viss de ønsker å ha folk på bygden må det være tilbud der som de lokale ønsker. Hvis alle som tenker å gå idrett må flytte til Tromsø for eksempel må de ha plass å bo noe som er dyrt, og det er ikke akkurat lett å finne hybel heller.