Debattinnlegg:

Senterpartiet får gjennomslag i Stortinget

Vi i Lyngen vet  hva som er best for våre innbyggere.

Ole-Anton Teigen  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Nå ser vi hvor viktig det er å ha et stort og sterkt SP på Stortinget. Et Senterparti som taler folket og distriktene sin sak og i samarbeidets ånd får et flertall for dette på Stortinget.

Stortingets flertall bestående av SP, AP, SV og KRF gjorde to vedtak den 7. desember som setter bom for den blå blå regjeringens planer om å videreføre kommunereformen med tvangsmidler.

Under behandlingen av SPs forslag om oppheving av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner, vedtok Stortinget sist torsdag at eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden utelukkende SKAL bygge på frivillighet.

Det samme Stortinget, med den samme flertallskonstellasjonen, vedtok også at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes som element i videreføring av kommunereformen. Inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter for å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.

Vi i SP ønsker et lokaldemokrati som har makt og myndighet til å ta gode beslutninger for kommunens innbyggere på et fritt og selvstendig grunnlag.

Så får de i Oslo fatte de beslutninger som er best for Oslo – for vi i Lyngen vet  hva som er best for våre innbyggere og slik er det i Kåfjord, i Målselv og i Lavangen.

Dette viser hvor viktig det er å ha folk på Stortinget som er jordnær og viser respekt for folkeviljen uansett om det er i sentra eller ute på den ytterste nakne ø.