Debattinnlegg:

Brøytesaken i Skjervøy. Nok er nok.

Senterpartiet i Skjervøy forlanger at dommen i tingretten blir stående.

I TINGRETTEN: Skjervøy kommune møtte Hofsøy mekaniske AS i rettssak før jul.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Senterpartiet i Skjervøy har med stor uro fulgt de prosesser vi har vært gjennom når det gjelder anbud på brøyting i Skjervøy siste år. Det må etter den siste dommen i Tingretten være klart at kommuneadministrasjonen ikke bare har vist manglende kunnskap i forbindelse med anbudsutlysning og prosess.

Det som domspremissene i tillegg blottlegger, er jo en  saksbehandlingspraksis som rettslig  heller må fremstå i skjerpende retning. Ikke på noe punkt får kommunen medhold. Det faktum at man nå anker denne dommen til Lagmannsretten vitner ikke bare om et skjønn som er svært dårlig. Det vitner også om en selvinnsikt som tenderer til å være bekymringsverdig.Rådmannen opplyser i media om at grunnlaget for en anke er «formaliteter»?  For å kunne være med å gi tilbud om vintervedlikehold av veier på Skjervøy tettsted, så må man spesifikt ha ei snøskuff på 5 m3, hverken større eller mindre!!  I Rettens vurdering står det blant annet. Sitat: «det er ikke dokumentert for retten hvordan kommunen kom frem til listen over utstyr, eller hvem i kommunen som har kompetanse til å spesifisere en liste over utstyr som er nødvendig, og uten fullgode alternativer. Det framstår imidlertid som sannsynlig at utstyrslisten er basert på det utstyret som historisk har vært benyttet» sitat slutt. 

Er det dette rådmannen mener med «formaliteter»? Retten presiserer jo nettopp at det er evnen til å gjøre jobben som burde være viktig, og da blir det uvesentlig hvor vidt ei snøskuff er en halv kubikkmeter for stor.


Varsler ny runde i retten

Skjervøy kommune tar brøytesaken videre til lagmannsretten.


Senterpartiet i Skjervøy vil forlange at dommen i Tingretten blir stående. En så knusende og entydig dom kommer etter all sannsynlighet uansett  til å bli avvist til behandling hos Lagmannsretten. Uavhengig av et nytt rettslig nederlag er det nå tid for at administrasjon i Skjervøy, med rådmann i spissen, foretar en intern opprydning i eget rede.  Alle må jo forstå at vi ikke har råd til å skulle ha advokater som saksbehandlere i kommunen på mere og mindre permanent basis.