– Ren konspirasjon tatt ut av intet

Svar på leserinnlegget til Kari Wara av 05.01.2018.

SAKLIIG: Hilde Nyvoll håper på en saklig debatt om temaet framover.   Foto: SIRI BERGSET ELVESTAD

leserbrev

Jeg vil aller først poengtere at Kari Waras påstand om at jeg har en personlig agenda ifht reguleringsplanen for hundekjøring i Bergskogen ikke har noen rot i virkeligheten og er en ren konspirasjon tatt ut av intet.


MENINGER:

Håper kommunen i det videre arbeidet ivaretar alle innbyggerne

Åpent brev/Svarbrev til leserinnlegg i Framtid i nord 4. Januar 2018, av Hilde Nyvoll, som leder av Miljø, plan og utviklingsutvalget (MPU)

 

Nåværende hundekjøring i kommunen vår har jeg personlig absolutt ingen problemer med. Synes derimot det er kjempeflott at enkelte klarer å hevde seg i store konkurranser og at noen til og med klarer å skape næringsutvikling i kommunen. Leserinnlegget til Wara er sterkt preget av en mengde unødvenige personlige angrep mot meg som jeg overhodet ikke synes er greit. Jeg har i løpet av de siste dagene fått mange tilbakemeldinger om at slik oppførsel ikke kan aksepteres og det er på sin plass å si ifra. Punktum.

Så til saken. Regulering av eget området for trening med hunder og slede er ingen lovpålagt oppgave for kommunen. Nordreisa er visstnok første i landet. Prosessen startet etter at kommunen fikk flere henvendelser om konflikter mellom hundekjørere på barmark og sauebønder i Røyelen og Kjelleren området. Kommunen ville prøve å løyse/redusere konflikten og det ble holdt flere møter mellom hundekjørerne, sauebøndene, fastboende i Moskodal, kommuneadministrasjonen, ordfører og varaordfører. 

Ideen om å regulere et område for hundekjøring med ATV kom fordi det kan være en måte å gjøre det så attraktivt for hundekjørerne at de frivillig flytter mesteparten av trening på barmark dit. Imidlertid er det slik at hundekjøring på barmark (uten motor) i utgangspunktet er lov, jfr allemannsretten og kan ikke nektes i noen områder i utmark.

Saksbehandlingen i miljø-, plan- og utviklingsutvalget har bestått av vedtak om oppstart av planen (formell sak som gjøres i slike saker) og utvalget har vedtatt forslaget som nå er blitt sendt ut på høring. Etter innspillsfrist kommer saken tilbake til utvalget. Sluttbehandling og endelig vedtak gjøres av kommunestyre. Alle innsendte innspill vil bli vurdert. Håper vi kan ha en saklig debatt fremover og sammen finne løsninger som alle kan leve med.